Arbenigwyr Glanhau Uwchsonig Cymru yn Cyflwyno Datrysiad Diheintio

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
ultrawave

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Ultrawave.

Mae gwneuthurwr cafnau glanhau uwchsonig o Gaerdydd wedi datblygu datrysiad diheintio newydd ar gyfer busnesau sy'n ailagor wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio.

Mae Ultrawave wedi lansio ei gynnyrch Sanitiser o gafnau glanhau, gan roi cyfle i'r rhai sy'n gweithio mewn rolau ble maent yn dod i gysylltiad uniongyrchol â chwsmeriaid lanhau a diheintio eu cyfarpar mewn cyn lleied â chwe munud, ac mae'r cafnau glanhau yn cael eu treialu'n llwyddiannus mewn salonau gwallt ac optegwyr ar hyn o bryd.

Wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio mae llawer o fusnesau wedi ailagor, ond mae perchnogion yn teimlo'r pwysau yn sgil sicrhau bod yr holl arwynebau a chyfarpar yn cael eu glanhau a'u diheintio'n llwyr rhwng pob cwsmer.

Mae'r arbenigwyr gweithgynhyrchu yn Ultrawave wedi bod yn gweithio'n galed dros yr ychydig fisoedd diwethaf i ddatblygu datrysiad mewn ymateb i'r feirws COVID-19. Ar y cyd â'i gafnau glanhau uwchsonig Sanitiser, mae wedi datblygu hylif diheintio dau-mewn-un wedi'i greu'n arbennig, sef Ultraclean Disinfect+ y profwyd ei fod yn lladd feirysau a chanddo orchudd allanol fel Covid-19 gyda dim ond un munud o amser cyswllt.

Ultrawave yw un o'r gwneuthurwyr peiriannau glanhau uwchsonig mwyaf yn y DU a thros y 30 mlynedd diwethaf mae wedi meithrin enw da dibynadwy yn y sector gofal iechyd am ei gynhyrchion a'i arbenigedd. Mae glanhau uwchsonig yn ffordd bwerus iawn o gael gwared ar halogion, megis baw sy'n anodd ei waredu, saim, olew a hyd yn oed germau, oddi ar arwynebau.

Mae tonnau sain amledd uchel yn cael eu pasio drwy'r dŵr yn y systemau glanhau gan greu swigod bach sy'n tyfu nes eu bod yn mewnffrwydro'n ffyrnig ar raddfa microsgop. Mae'r swigod mewnffrwydrol yn creu tymheredd uchel a phwysedd tebyg i jet.

Pan fydd y swigod mewnffrwydrol hyn yn dod i gysylltiad â'r eitem galed sydd yn y tanc glanhau, maent yn gweithredu fel brwsys sgwrio microsgopig gan ddileu halogion o bob arwyneb.

Meddai Nicola Watkins, rheolwr gyfarwyddwr Ultrawave:

“Wrth i fusnesau ailagor, mae’r rheoliadau newydd yn golygu y bydd angen glanhau cyfarpar rhwng pob cwsmer neu glaf a'u diheintio’n llwyr. Bydd hon yn dasg enfawr i lawer o berchnogion busnes. Mae glanhau'r dwylo yn y ffordd draddodiadol yn cymryd llawer iawn o amser ac ymdrech a hyd yn oed wrth ddefnyddio deunyddiau diheintio, ni allwch warantu eu bod yn cael eu glanhau'n gyson bob tro.

“Dyluniwyd ein cafnau glanhau uwchsonig Sanitiser i ganiatáu i berchnogion busnes lanhau eu cyfarpar yn gyflym ac yn effeithlon, gan warantu eu bod yn cael eu glanhau'n drylwyr. Mae defnyddio'r cafn uwchsonig yn caniatáu iddynt roi eu cyfarpar yn y peiriant i'w lanhau tra byddant yn glanhau arwynebau a pharatoi ar gyfer eu cwsmer nesaf.

“Mae'r peiriant Sanitiser a'n hylif diheintio sydd wedi'i greu'n arbennig yn cynnig perfformiad glanhau y gellir ei ailadrodd a chanlyniadau cyson. Mae'r peiriant yn glanhau cyfarpar yn drylwyr ac yn treiddio i bob twll a chornel, gan gael gwared ar germau cudd na all golchi â llaw eu cyrraedd, ac mae ein hylif diheintio yn gweithio i ladd Covid-19.

“Rydym yn falch o'n cynhyrchion ac yn edrych ymlaen at helpu perchnogion busnes i weithredu'n ddiogel, yn hylan ac yn effeithlon yn ystod y cyfnod heriol hwn."

Sefydlwyd Ultrawave ym 1990 ac mae ganddo 30 mlynedd o brofiad ym maes gweithgynhyrchu systemau glanhau uwchsonig manwl gywir. Yn un o wneuthurwyr peiriannau glanhau uwch sonig mwyaf y DU, mae ei holl beiriannau glanhau uwchsonig yn cael eu cynllunio a'u cynhyrchu gan y ei dîm o ddylunwyr, peirianwyr a thechnegwyr yn y pencadlys yng Nghaerdydd. Mae'r cwmni wedi gweithgynhyrchu a gwerthu dros 60,000 o systemau glanhau uwchsonig i gwsmeriaid ledled y byd.