Bot-Hive yn cwblhau rownd codi arian lwyddiannus dan arweiniad Banc Datblygu Cymru

Sarah-Smith
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
bot hive

Mae Bot-Hive, marchnadle digidol ar gyfer roboteg a datrysiadau deallusrwydd artiffisial (DA) wedi cwblhau cylch cyllido ecwiti chwe ffigur yn llwyddiannus.

Mae Bot-Hive yn farchnadle digidol sy'n cysylltu BBaCh â'r dechnoleg awtomeiddio gywir ar gyfer eu busnes ac yn dangos iddynt y ffordd orau o gyflwyno robotiaid i'w prosesau llif gwaith.

Arweiniwyd y rownd gan Fanc Datblygu Cymru fel buddsoddwr newydd gyda buddsoddiad o £250,000 - gyda buddsoddiad pellach parhaus gan ei fuddsoddwr arweiniol cyn-sbarduno Britbots. Mae Britbots yn fuddsoddwr busnes roboteg, deallusrwydd artiffisial ac awtomeiddio arbenigol. Wedi'i sefydlu yn 2016 maent yn cefnogi portffolio o fusnesau cam cynnar sy'n cynnig datrysiadau cynaliadwy er mwyn diogelu gweithleoedd yn y dyfodol trwy gyfrwng DA a thechnoleg roboteg. Cymerodd chwe buddsoddwr angel newydd ran yn y rownd hefyd.

Mae Bot-Hive wedi defnyddio'r cyllid i agor ei bencadlys yng Nghaerdydd ar Wellington Road. Bydd tri aelod o staff presennol, ynghyd â thri cyflogai newydd wedi'u lleoli yn eu swyddfeydd newydd. Mae'r busnes sydd wedi dechrau o'r newydd hefyd yn defnyddio cyfleuster desgiau poeth yn Labordy Roboteg Bryste ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ac mae ganddo bresenoldeb Ewropeaidd yn Amsterdam.

Mae Jacques Bonfrer, Prif Weithredwr a chyd-sylfaenydd Bot-Hive yn byw gyda'i deulu yng Nghaerdydd. Meddai: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi cau’r rownd hon o godi arian ac yn falch iawn o groesawu Banc Datblygu Cymru, yn ogystal â’r buddsoddwyr angylion newydd. Rydyn ni wedi gweithio'n agos gyda nhw dros yr ychydig fisoedd diwethaf ac maen nhw wedi rhannu ein cyffro wrth i ni ddangos sut rydyn ni'n bwriadu darparu llwyfan unigryw i'r holl ddefnyddwyr hynny yn y diwydiant robotiaid.

“Mae hefyd yn galonogol iawn ein bod wedi siarad â nifer o fuddsoddwyr cam diweddarach eraill yn ystod y broses a byddwn yn cynnal deialog gyda nhw wrth i ni weithio trwy ein map ffordd busnes.

“Mae hwn yn adeg gyffrous i Bot-Hive ac mae'n wych gallu seilio ein busnes yn y ddinas rydw i'n ei galw'n gartref. Mae Caerdydd yn cael ei chydnabod fel un o fannau ecwiti gorau'r DU ac mae ganddi rwydwaith ffyniannus ar gyfer cwmnïau technoleg.”

Mae gan Fanc Datblygu Cymru gronfeydd arbenigol i helpu busnesau cam cynnar i ddatblygu a manteisio ar eu technoleg. Daeth cyllid ar gyfer y rownd ecwiti hon o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru gwerth £20 miliwn.

Dywedodd Sarah Smith, Swyddog Buddsoddi Technoleg y Banc Datblygu: “Mae gan awtomeiddio a roboteg rôl hanfodol yn nyfodol diwydiannau lluosog nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y DU ac yn fyd-eang. Mae Bot-Hive yn sianel rhwng y diwydiant awtomeiddio a busnesau. Mae tîm Bot-Hive mewn sefyllfa ddelfrydol i chwarae rhan ddylanwadol yn y sector hwn yn ystod y blynyddoedd i ddod. Mae ganddyn nhw strategaeth dwf glir a gwybodaeth am y diwydiant ac rydyn ni'n falch iawn o allu eu cefnogi trwy Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru.”

Ychwanegodd Dominic Keen o Gronfa Britbots Sidecar: “Rydym yn falch iawn o allu parhau i gefnogi cynllun treigl Bot-Hive. Mae ganddyn nhw ran hynod bwysig i'w chwarae yn yr economi ôl-bandemig gyda phwysigrwydd cynyddol lefelau uwch awtomeiddio.”