Conversant Technology

Jo-Thomas
Dirprwy Reolwr Cronfa
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
conversant

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Conversant.

Mae cwmni cyfathrebu a chydweithrediadol unedig o Gymru sydd â phersbectif byd-eang wedi derbyn hwb buddsoddi o £500,000.

Mae'r arian ar gyfer Conversant o Gwmbrân yn becyn benthyciad ac ecwiti ar y cyd gan Fanc Datblygu Cymru ac is-gwmni Tata Steel - UK Steel Enterprise.

Mae'r cwmni'n anelu at greu oddeutu 32 o swyddi wrth i'r busnes ddatblygu.

Mae Conversant wedi adeiladu nifer o lwyfannau cyfathrebu sy'n seiliedig ar gymylau sy'n darparu technoleg cyfathrebu unedig i bartneriaid sy'n gwasanaethu cleientiaid byd-eang.

Eglurodd y Cyfarwyddwr Patrick Copping: "Mae llwyfannau Conversant yn cynnig ffordd gyflym, ddiogel a phroffidiol i'n partneriaid i ddarparu atebion Cyfathrebu Unedig i gwsmeriaid yn y pen draw heb achosi gwariant cyfalaf sylweddol."

Yn gynyddol, meddai, mae busnesau eisiau cyfathrebiadau unedig, sy'n dod â ffurfiau llais, e-bost a chyfathrebiadau eraill at ei gilydd fel eu bod wedi'u hintegreiddio’n dynn i mewn i systemau presennol.

"Rydyn ni'n darparu'r llwyfannau sy'n galluogi ein partneriaid i gael mynediad at ffrydiau refeniw newydd mewn cyfathrebiadau unedig, ac yn holl bwysig, gall cleientiaid brynu dim ond yr hyn sydd ei angen arnynt heb orfod prynu trwyddedau drud ac ysgwyddo costau dosbarthu ymlaen llaw eraill."

Mae gan y busnes gleientiaid eisoes yn rhanbarthau Asia Pacific, yr Unol Daleithiau ac Ewrop a bydd y buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i ehangu a datblygu ein cynigion a'n technolegau.

"Rydyn ni'n gweld marchnad fyd-eang wrth i'r galw am gyfathrebu sy’n seiliedig ar gymylau gynyddu", ychwanegodd Mr Copping.

Mae Conversant yn credu y bydd ei ddull Llwyfan fel Gwasanaeth (LlfG) a Meddalwedd fel Gwasanaeth (MfG) yn ddeniadol i bartneriaid sydd am ddarparu atebion arloesol i'w cwsmeriaid. "Mae'r modelau cyflenwi hyn gan drydydd parti yn golygu bod mynediad yn llawer rhatach nag y byddai fel arall ar gyfer y rhai sy'n dod i mewn i'r farchnad gyfathrebiadau," ychwanegodd Mr Copping.

Meddai Martin Palmer, Swyddog Buddsoddi gyda UK Steel Enterprise: "Mae gan Gyfarwyddwyr Conversant lawer o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiannau cyfathrebu a llywyddu unedig, a dealltwriaeth drylwyr o anghenion eu cleientiaid. Rydym wrth ein bodd ein bod yn gwneud y buddsoddiad hwn ac yn dymuno pob llwyddiant iddynt wrth iddynt ehangu eu gwasanaethau i'r farchnad fyd-eang hon."

Dywedodd Joanna Thomas o Fanc Datblygu Cymru: "A hwythau’n gweithredu mewn marchnad gyffrous, mae hwn yn gyfle gwych i ni gefnogi cwmni cyfathrebu unedig sy'n tyfu'n gyflym sydd wedi dewis Cwmbrân fel lleoliad ar gyfer eu pencadlys. Gyda'n cefnogaeth ecwiti, mae gan y busnes gynlluniau uchelgeisiol a fydd yn golygu bod eu cynnig technegol uwch yn cael ei ddatblygu a bydd swyddi medrus newydd yn cael eu creu yn yr ardal. Rydym wrth ein bodd ein bod yn gweithio gyda Patrick a'r tîm ac yn dymuno pob llwyddiant iddynt."