Davlec yn troi ei lygaid at ehangu ac arallgyfeirio sector amaeth-dechnoleg ar ôl sicrhau cyllid twf chwe ffigur

Stewart-Williams
Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Nia Davies (Davlec) and Stewart Williams (Development Bank of Wales)

Mae'r gwneuthurwr electroneg Davlec wedi sicrhau benthyciad chwe ffigur gan Fanc Datblygu Cymru i ehangu ei fusnes amaeth-dechnoleg ac is-gontract.

Fe'i sefydlwyd ym 1983 gan ei rhieni Glyn a Sue Davies, mae'r gwneuthurwr electroneg Davlec yn cael ei reoli gan Nia Davies. O'i wreiddiau mae dylunio, cynhyrchu a gwasanaethu offer ar gyfer y parlwr llaeth Davlec wedi tyfu i ddarparu gwasanaeth gweithgynhyrchu electroneg is-gontract llawn i gwsmeriaid o bob rhan o sbectrwm eang o ddiwydiannau.

I ddechrau, cysylltodd y cwmni o'r Trallwng â'r Banc Datblygu am gefnogaeth yn ystod pandemig Covid-19 trwy Gynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru. Nododd Nia a’r tîm, gan weithio gyda’u swyddog Stewart Williams, gyfle i dyfu eu busnes trwy wneud cynnydd yn eu cynnig electroneg amaethyddol ac ehangu galluoedd eu ffatri weithgynhyrchu. Er mwyn cefnogi eu cynlluniau twf, sicrhaodd Davlec fenthyciad dilynol chwe ffigur gan y Banc Datblygu.

Mae busnes amaeth-dechnoleg estynedig Davlec yn dylunio, cynhyrchu a darparu offer oes gyfan yn gwasanaethu ar gyfer amrywiaeth o anghenion amaethyddol. Maent hefyd yn darparu datrysiadau gweithgynhyrchu, o brototeipio i weithgynhyrchu wrth raddfa, ar gyfer ystod o systemau rheoli electronig - gan gynnwys popeth o beiriannau gwneud waffl i offerynnau gwyddonol.

Meddai Nia: “Fe wnaethon ni gysylltu â Banc Datblygu Cymru i ddechrau i sicrhau cyllid yn ystod pandemig Covid-19. Fe wnaeth hyn ein cefnogi trwy'r cyfnod clo, gan ganiatáu inni barhau i ehangu yn ystod cyfnod heriol. Gan weithio gyda'n swyddog portffolio Stewart, fe wnaethom nodi meysydd ar gyfer twf busnes.

Yna roeddem yn gallu sicrhau benthyciad dilynol i barhau i ddatblygu ein busnes. Rydym wedi gweld cynnydd yn y galw am ein gwasanaethau yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac wedi gallu defnyddio'r cyllid i fanteisio ar hyn, yn ogystal â gwthio ymlaen gyda'n cynlluniau i arallgyfeirio ein sylfaen cwsmeriaid ymhellach."

Defnyddiwyd y benthyciad i brynu peiriannau newydd, uwchraddio eiddo ac ar gyfer cyfalaf gweithio. Mae'r rownd gyllido ddiweddaraf hon yn ategu'r cyllid grant a gafwyd gan Innovate UK i ymchwilio i atebion blaengar i wella effeithlonrwydd ffermydd llaeth.

Strwythurodd y Swyddog Portffolio Stewart Williams y fargen ar ran y Banc Datblygu. Meddai: “Mae Nia a thîm Davlec yn rhedeg busnes dylunio a gweithgynhyrchu electroneg medrus iawn. Gwelodd Nia gyfle i ehangu busnes amaeth-dechnoleg pwrpasol y cwmni ac roeddem yn falch iawn o allu ei chefnogi gyda buddsoddiad i wneud hyn. Mae'n wych gweld cwmni'n tyfu o nerth i nerth yn sgil pandemig Covid 19.”

Daeth cyllid ar gyfer y fargen o Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru. Mae'r gronfa £500 miliwn ar gyfer buddsoddiadau rhwng £25,000 a £10 miliwn gyda thelerau ad-dalu hyblyg hyd at 15 mlynedd. Mae benthyciadau, dyled a chyllid mesanîn ar gael.
 

Be' nesaf?

Gwiriwch i weld a yw'ch busnes yn gymwys neu dechreuwch ar eich cais ar-lein nawr. Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf am ddechrau busnes.

Gwiriwr cymhwysedd Ymgeisio nawr