Gwerthwyd 18 o unedau hapfasnachol i gyd yn Felindre Court, Parc Technoleg Pencoed

Carl-Fitz-Gerald
Dirprwy Reolwr Cronfa
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid
Twf
Busnesau technoleg
FABCO

Mae FABCO Holdings bron â chwblhau 18 uned mewn pedwar teras hunangynhwysol yn Felindre Court, rhan o Barc Technoleg Pencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Maent wedi cael eu hadeiladu ar sail hapfasnachol, ac mae'r unedau sy'n mesur 1,335 troedfedd sgwâr yr un ac maent wedi'u gwerthu ymlaen llaw gyda chynlluniau ar gyfer ail gam o dan ystyriaeth.

Wedi'u hariannu gan Fanc Datblygu Cymru, mae gan yr unedau sgôr effeithlonrwydd ynni o A ac maent hefyd yn cynnwys pwyntiau gwefru cerbydau trydan gyda mynediad da i Ben-y-bont ar Ogwr, Abertawe a Chaerdydd a thu hwnt. Mae gan bob un ohonynt eu drws a'u caead rholio eu hunain ar wahân, gyda'r opsiwn i gynnwys mesanîn sy'n eu gwneud yn ddeniadol i fusnesau sy'n chwilio am eu heiddo eu hunain.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Ashley Boon: “Mae’r Banc Datblygu yn darparu benthyciadau hyblyg tymor byr ar gyfer datblygwyr bach a chanolig fel ni sy’n edrych i ddatblygu unedau masnachol hapfasnachol. Mae'n broses syml sydd wedi ein galluogi i fwrw ymlaen ag adeiladu'r prosiect. Yn fwy na hynny, o ganlyniad i lwyddiant y datblygiad hwn yng Nghwrt Felindre rydym nawr yn edrych ar y posibilrwydd o ail gam o 14 uned arall.”

Dywedodd Carl Fitz-Gerald, Uwch Swyddog Datblygu Eiddo gyda Banc Datblygu Cymru: “Mae ymrwymiad FABCO i ansawdd, arloesi a datblygiadau ynni-effeithlon wedi gwneud Felindre Court yn gynnig deniadol. Wedi'i leoli dafliad carreg o'r M4 ar gyffordd 35, mae'r datblygiad yn dod ag adeiladau diwydiannol ysgafn modern o ansawdd da i'r farchnad, lle mae diffyg cyflenwad sydd wedi'i ddogfennu'n dda. Bu galw mawr am y cam cyntaf hwn o unedau ac edrychwn ymlaen at y posibilrwydd o barhau â’n perthynas â FABCO yn ystod cam pellach.”

Daeth y cyllid ar gyfer FABCO Holdings o Gronfa Eiddo Masnachol Cymru. Mae benthyciadau rhwng £250,000 a £5 miliwn ar gael ar gyfer datblygiadau swyddfa a diwydiannol damcaniaethol ac amhenodol yng Nghymru am gyfnod o hyd at bum mlynedd.

What's next?

Get in touch with our dedicated property team to find out how a Commercial Property Loan could support your project

Find out more