Lansio platfform rhannu gwybodaeth ar-lein i gau'r bwlch sgiliau technoleg

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
stryve

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Stryve.

Mae mentergarwr technoleg o Gymru wedi lansio cymuned ddysgu ar-lein i helpu i gau'r bwlch sgiliau digidol sy'n tyfu.

Mae Stryve, a sefydlwyd gan Dan Lewis, yn ofod i bobl o bob lefel o brofiad i gael dysgu sgiliau technoleg newydd gan eu cyfoedion a rhannu cynnwys y dysgu hwnnw y maen nhw'n teimlo oedd yn ddefnyddiol iawn iddyn nhw.

Dyluniwyd y platfform, sy'n canolbwyntio'n llwyr ar ddigidol a thechnoleg, i helpu i godi ymwybyddiaeth o wahanol gyfleoedd dysgu a gyrfaoedd sydd allan yna.

Ei ethos yw ‘rhannu, dysgu a symud ymlaen’. Gall defnyddwyr gyrchu a rhannu cynnwys fel cyrsiau, podlediadau, blogiau a digwyddiadau; adolygu, graddio a rhoi sylwadau ar gynnwys pobl eraill; yn ogystal â dilyn dylanwadwyr allweddol neu bynciau tueddiadol.

Ar ôl creu proffil Stryve, mae defnyddwyr yn cael cyflenwad newyddion sy'n dangos y cynnwys dysgu amrywiol sy'n cael ei rannu gan y gymuned a gofynnir iddynt restru'r pynciau digidol a thechnoleg y maen nhw naill ai'n fedrus neu â diddordeb ynddynt fel bod yr holl gynnwys yn berthnasol.

Yn ogystal, gall defnyddwyr sefydlu eu CV digidol eu hunain a gwneud cais am rolau trwy fwrdd swyddi neu ddolen a roddir i ddarpar gyflogwyr. Maent yn cadw rheolaeth lawn a thryloywder wrth wneud cais am rolau, ac ni fydd unrhyw un yn gallu rhannu eu manylion personol.

Mae Stryve yn cael ei gefnogi gan ystod o bartneriaid lansio, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, TEAMANGO, FEDCAP, Cynghorau Casnewydd a Bryste, a nifer o fuddsoddwyr preifat.

Syniad dyfeisgar Dan Lewis yw hwn, sydd wedi sefydlu tri chwmni technoleg digidol ac wedi codi dros £1,000,000 ers iddo ddechrau ar ei yrfa fusnes yn 2011. Yn fwy diweddar, sefydlodd Digital Profile, platfform ar-lein sy'n paru gweithwyr proffesiynol digidol â swyddi, sydd bellach wedi symud ymlaen i mewn i Stryve.

Dywedodd Dan Lewis, sylfaenydd Stryve: “Waeth beth fo’r yrfa neu'r diwydiant, mae technoleg yn chwarae rhan bwysig ym myd rhyng-gysylltiedig heddiw ac yn cynnig cyfleoedd aruthrol i bawb.

“Ond yr hyn sy’n heriol yw bod bwlch sgiliau technoleg wedi dod i’r amlwg dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae ystadegau'n dangos nad oes gan 11.3 miliwn o bobl sgiliau digidol sylfaenol llawn ac nad oes gan 4.3 miliwn o bobl ddim ohonynt gwbl.

“Yn Stryve, ein nod yw cau’r bwlch hwn, rhoi’r adnoddau i bawb ddatblygu sgiliau digidol newydd a galluogi selogion technoleg i ddod ynghyd o dan y faner ddysgu.

“Fel pob cymuned, dim ond os yw pobl yn cymryd rhan y cawn ni werth go iawn. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu unrhyw gynnwys dysgu neu gymedrig sydd yn ddefnyddiol iawn i chi, ac yn adeiladu'ch proffil fel eich bod chi'n cael mwy a mwy o werth o'r cynnyrch dros yr wythnosau, y misoedd a'r blynyddoedd nesaf."