Nemesis Bioscience yn ehangu ei gyfleuster datblygu yn Aberystwyth

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
nemesis ibers aberystwyth

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Nemesis.

Heddiw cyhoeddodd Nemesis Bioscience ei fod yn ehangu ei bresenoldeb yn Aberystwyth trwy agor cyfleuster datblygu cyn-glinigol newydd yn y Brifysgol.

A hwythau wedi dod yn aelodau ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth ym mis Awst 2018, fe gynyddodd y cwmni ei weithrediadau yn ystod y misoedd yn dilyn hynny trwy recriwtio staff llawn amser newydd a symud i labordy yng Nghampws Gogerddan y Brifysgol.

Bydd y fan hon yn gweithredu fel sylfaen y cwmni ar gyfer datblygiad clinigol Nemesis Transmids ©, sef DNA therapwitig a brofwyd mewn modelau cyn-glinigol i wrthdroi ymwrthedd gwrthfiotig mewn bacteria pathogenig. Mae Nemesis yn bwriadu datblygu a chynhyrchu cyfres o Dransmidiau i atgyfodi gwrthfiotigau sy'n cael eu gwneud yn aneffeithiol trwy gynyddu ymwrthedd bacteriol, ac i amddiffyn gwrthfiotigau sydd newydd eu datblygu rhag ysgogi ymwrthedd.

Meddai Dr Rhian Hayward MBE, Prif Weithredwr Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, "Mae Nemesis yn gwmni sy'n ehangu yn gyflym ac mae'n uchelgeisiol. Rydym yn falch o gynnig lle iddyn nhw yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd Nemesis yn canfod bod yna gyfleusterau o'r radd flaenaf yma ar ein Campws Arloesi a Menter newydd sy'n agor ym mis Awst 2020 i ehangu eu gwaith datblygu wrth gydweithio ag arbenigwyr prifysgolion. Edrychaf ymlaen at gefnogi Nemesis i barhau i dyfu a chreu swyddi o safon uchel ar gyfer y rhanbarth."

Meddai Dr Frank Massam, Prif Weithredwr Nemesis Bioscience, "Mae Nemesis bellach wedi esblygu i'r cam lle mae angen cyfleuster annibynnol ymroddedig arno ar gyfer datblygiad cyn-glinigol ei biblinell Transmid sy'n seiliedig ar dechnoleg. Fe wnaethom dreulio misoedd lawer yn chwilio am y partner gorau ar gyfer y symudiad hwn a phenderfynwyd nad oes lle gwell i'r gwaith pwysig hwn na Champws Arloesi a Menter Aberystwyth sy'n tyfu'n gyflym.

"Mae'r safle'n cynnig swyddfa hyblyg a gofod labordy i ni ar gyfer rŵan hyn ac, wrth i'r cwmni barhau i ehangu, mae'n rhoi mynediad inni at seilwaith cynhwysfawr gwyddoniaeth bywyd sy'n bodoli'n barod. Yn holl bwysig, mae hefyd yn darparu cysylltiadau agos â Phrifysgol Aberystwyth â'r ffynhonnell dda iawn o ddoniau gwyddoniaeth bywyd sydd yno. Edrychwn ymlaen at fod yn rhan o ddyfodol y prosiect AberInnovation."