W2 Global Data Solutions yn sicrhau £3m mewn cyllid Cyfres A

Richard-Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
w2 global

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan W2 Global Data Solutions.

Mae W2, darparwr atebion a gwasanaethau meddalwedd SaaS, B2B heddiw wedi cyhoeddi ei fod wedi cwblhau rownd ariannu Cyfres A £3 miliwn gyda buddsoddiad gan fuddsodddwyr o Mercia Technologies PLC a Banc Datblygu Cymru.  

Mae’r cyllid sylweddol hwn yn adeiladu ar flwyddyn eithriadol i W2, a welodd dwf cyflym mewn cleientaid, penodiadau gweithwyr allweddol a momentwm yn y farchnad mewn sectorau targed megis taliadau, betio a hapchwarae newydd.

Bydd y cyllid hwn yn helpu W2 i ehangu ei ymdrechion gwerthu a marchnata ymhellach ynghyd â lledaenu a chyflymu datblygiad cynhyrchion ac ymestyn ei gyrhaeddiad byd-eang.

Mae W2 yn cynnig i’w gwsmeriaid y gallu i symleiddio caffaeliad cwsmeriaid a rheoli risg rheoleiddiol trwy berfformio dilysiad hunaniaeth mewn amser gwirioneddol, archwiliadau  gwrth-olchi arian a gwrth-dwyll yn erbyn defnyddwyr a chyrff corfforaethol ar lefel ryngwladol. 

Mae’r cwmni yn targedu cwmnïau yn y gymuned reoledig, llywodraeth a busnes ar draws y byd, ac mae’n canolbwyntio’n bennaf ar werthu i’r marchnadoedd hapchwarae, taliadau a chyfnewidiadau tramor ar gontractau refeniw aml-flwyddyn. 

Sylfaenwyd W2 yng Nghasnewydd gan y Prif Swyddog Gweithredol Warren Russell yn 2011 ar ôl profiad arwyddocaol yn y marchnadoedd gwrth-olchi arian, twyll a dilysu hunaniaeth. 

Meddai Warren Russell, Prif Swyddog Gweithredol W2: “Gyda chymorth parhaus gan Mercia a Banc Datblygu Cymru, byddwn yn medru parhau i sefydlu ein lle fel chwaraewr allweddol byd-eang yn ein maes. Bydd y buddsoddiad pellach hwn yn ein galluogi i ehangu ein cynlluniau gwerthu rhyngwladol a thyfu ein tîm ymhellach i gefnogi ein busnes sy’n ehangu’n gyflym. Mae’n anrhydedd bod ein buddsoddwyr presennol yn ein cefnogi bob cam o’r ffordd.”

Meddai Julian Viggars, Prif Swyddog Buddsoddi gyda Mercia Technologies PLC“Ar ôl cefnogi W2 yn wreiddiol drwy ein cronfeydd rheoledig, rydym wrth ein boddau yn parhau i gefnogi’r busnes a’i dîm rheoli profiadol iawn wrth iddo ddod yn un o’r Sêr diweddaraf i ymuno â’n portffolio buddsoddi uniongyrchol. Mae technoleg SaaS yn parhau i fod yn un o feysydd ffocws allweddol i Mercia ac rydym yn gweld potensial arwyddocaol i gyflenwi gwerth cyfranddalwyr dros y tymor canol wrth i W2 barhau i dyfu.” 

Meddai Richard Thompson, Uwch Swyddog Gweithredol Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru“Rydym wrth ein boddau yn cyd-fuddsoddi unwaith eto gyda Mercia yn y rownd ddiweddaraf hon i gefnogi Warren a’i dîm. Mae W2 wedi gwneud cynnydd eithriadol yn y blynyddoedd diwethaf ac rydym yn eiddgar i weld beth fydd y cyllid hwn yn ei wneud i’r busnes. Gyda’r buddsoddiad hwn a’r gofynion cynyddol mewn cydymffurfedd reoleiddiol, mae W2 mewn sefyllfa dda i ddod yn chwaraewr arweiniol yn eu marchnad.”