Y brand dillad awyr agored Jöttnar yn codi buddsoddiad saith ffigur

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes
Ecwiti
Cyllid

Mae’r brand dillad awyr agored technegol, Jöttnar, wedi cwblhau ei rownd fuddsoddi ddiweddaraf, gan godi dros £1m drwy ailfuddsoddi a chyllido torfol, mewn cytundeb a gafodd gyngor gan gwmni arbenigol, GS Verde Group.

Bydd y swm sydd wedi cael ei gasglu yn cefnogi’r busnes i gyflymu’r gwaith o ehangu ei ystod o gynnyrch, ei dîm a’i sylfaen cwsmeriaid.

Cafodd Jöttnar ei greu yn Arctig Norwy gan y sylfaenwyr Tommy Kelly a Steve Howarth. Fel dau o gyn-gomandos y Môr-filwyr Brenhinol, fe wnaethant fireinio eu sgiliau fel arbenigwyr gorau’r byd mewn tywydd oer eithafol, rhyfela mynydd, a goroesi drwy ddatgelu eu hunain i amodau amgylcheddol eithriadol o anodd Norwy. Gwnaeth y profiadau hyn eu hysbrydoli i lansio amrywiaeth o ddillad awyr agored technegol sy’n rhagori mewn perfformiad, amddiffyniad a steil.

Bydd yr £1.3m a godwyd drwy Crowdcube, dros 150% dros y targed buddsoddi gwreiddiol, yn danwydd i gyflogi yn yr is-adrannau datblygu cynnyrch a marchnata, yn ehangu ystod dillad Jöttnar i fenywod a chategorïau ehangach, ac yn agor sianeli dosbarthu ehangach. 

Dywedodd cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Jöttnar, Tommy Kelly: “Fel mynyddwyr, dringwyr a sgïwyr gydol oes, rydyn ni’n defnyddio ein profiad uniongyrchol o greu dyluniadau premiwm, disgybledig a phrofi ein cynnyrch ein hunain i sicrhau bod pob un yn barod ar gyfer yr her.

“Mae teyrngarwch cwsmeriaid yn rhan annatod o’n llwyddiant hyd yma, ac felly roedd cyllido torfol yn ddilyniant naturiol i gam nesaf ein twf. Mae cyfle gwych nawr i ymuno â marchnadoedd ehangach a chyflawni cynllun twf cyffrous.”

Rhoddodd GS Verde Group, gwneuthurwyr cytundebau amlddisgyblaethol, gyngor am y cytundeb, ac roedd Banc Datblygu Cymru a Venrex hefyd yn darparu cyllid a buddsoddiad cyfalaf menter yn y drefn honno.