Y gweithwyr yn cymryd perchnogaeth o Vantastec

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Prynu busnes
Ariannu
Twf
Marchnata
Vantastec

Mae Vantastec, prif fan oergell y DU, cerbyd rheoli tymheredd ac arbenigwr trosi, wedi dod yn eiddo i’r gweithwyr wrth i’r busnes o Ystrad Mynach baratoi ar gyfer twf pellach.

Gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan Fanc Datblygu Cymru, mae pob un o'r 38 o weithwyr bellach yn rhan o Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr (YPG) sy'n cymryd cyfran o 51% yn y busnes a sefydlwyd gyntaf gan y Cyfarwyddwyr Colin Smith a Gareth Edwards yn 2006. Cafodd Vantastec ei gynghori gan GS Verde.

Gan weithredu ledled y DU, mae Vantastec yn arbenigo mewn trawsnewid faniau oergell ond mae'n ehangu'n gyflym gydag amrywiaeth o faniau arlwyo gan gynnwys cerbydau pwrpasol ar gyfer pryd ar glud. Fel yr unig ddarparwr yng Nghymru, mae Vantastec yn gweithio gyda’r holl gynhyrchwyr mawr ac yn gwerthu cerbydau trydan yn gynyddol i sylfaen cleientiaid sy’n cynnwys y sectorau preifat a chyhoeddus.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gareth Edwards: “Gwelodd Colin a minnau fwlch yn y farchnad ac ers hynny rwyf wedi datblygu Vantastec i ddod yn brif ddarparwr cerbydau rheoli tymheredd yn y DU. Rydym yn ymfalchïo yn ein hansawdd, gan adeiladu faniau sy'n sefyll prawf amser.

“Mae ein tîm wedi bod yn ganolog i’n llwyddiant felly roeddem yn awyddus i sicrhau eu bod yn cael y cyfle i rannu yn ein twf yn y dyfodol. Mae model yr Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr yn ffordd wych o gadw staff, datblygu sgiliau a sicrhau atebolrwydd am ansawdd wrth i ni dyfu. Y Banc Datblygu a’n helpodd yn nyddiau cynnar sefydlu’r busnes a nawr diolch i’w cefnogaeth nhw y gallwn edrych i’r dyfodol gan wybod ein bod ni i gyd yn rhan o deulu Vantastec.”

Dywedodd yr Uwch Swyddog Buddsoddiadau Ruby Harcombe a’r Swyddog Buddsoddi Emily Jones: “Mae ein cyllid ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr hon yn rhoi cyfran sylweddol ac ystyrlon i’r holl weithwyr yn y busnes y maent wedi helpu i’w dyfu dros yr 16 mlynedd diwethaf. Mae’n gam gwych ymlaen i’r Cyfarwyddwyr a’r staff fel ei gilydd, gan ategu mwy o ymgysylltu â gweithwyr a chadw swyddi yng Nghymru yn y tymor hwy pe bai’r Cyfarwyddwyr yn dewis gadael yn ddiweddarach.”

Ariennir Cronfa Busnes Cymru gwerth £216 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn a buddsoddiadau ecwiti ar gael ar gyfer bargeinion rhwng £50,000 a £5 miliwn. Mae’r tymhorau’n amrywio o un i saith mlynedd ar gyfer busnesau bach a chanolig (y rhai sydd â llai na 250 o weithwyr) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i adleoli i Gymru.”