Rhwydwaith Busnes yr M4

Mae Banc Datblygu Cymru yn noddi Rhwydwaith Busnes yr M4 eleni. Bydd y digwyddiad rhwydweithio brecwast nesaf ar y 7fed o Fai yn cynnwys actor a'r actifydd o Gymru, Michael Sheen, a fydd yn siarad am ddyfodiad Cwpan y Byd Digartref i Gaerdydd yr haf hwn.

Mae Rhwydwaith Busnes yr M4 yn ymestyn dros ardal o Dde Orllewin Cymru dros Bont Hafren ac mae'n darparu rhwydweithio anffurfiol yn ogystal â mewnwelediad i faterion busnes byd-eang, a ddarperir gan y rhaglen o siaradwyr o'r radd flaenaf.

Cewch wybod mwy am y digwyddiad yn fan hyn.

Pwy sy'n dod

matthew wilde
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol
Stephen Galvin
Uwch Swyddog Buddsoddi
Steve Holt
Cyfarwyddwr, Angylion Buddsoddi Cymru
David Roberts
Swyddog Portffolio
Becki BD
Rheolwr Datblygu a Dadansoddi Busnes