Rhwydwaith Busnes yr M4

Mae Banc Datblygu Cymru yn noddi Rhwydwaith Busnes yr M4 eleni. Bydd y digwyddiad rhwydweithio brecwast nesaf ar y 7fed o Fai yn cynnwys actor a'r actifydd o Gymru, Michael Sheen, a fydd yn siarad am ddyfodiad Cwpan y Byd Digartref i Gaerdydd yr haf hwn.

Mae Rhwydwaith Busnes yr M4 yn ymestyn dros ardal o Dde Orllewin Cymru dros Bont Hafren ac mae'n darparu rhwydweithio anffurfiol yn ogystal â mewnwelediad i faterion busnes byd-eang, a ddarperir gan y rhaglen o siaradwyr o'r radd flaenaf.

Cewch wybod mwy am y digwyddiad yn fan hyn.

Pwy sy'n dod

matthew
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol
Stephen Galvin
Uwch Swyddog Buddsoddi
Steve Holt
Cyfarwyddwr, Angylion Buddsoddi Cymru
David Roberts
Swyddog Portffolio
Becki BD
Rheolwr Datblygu a Dadansoddi Busnes