Sioe Frenhinol Cymru 2018

Rydyn ni'n mynd i Sioe Frenhinol Cymru eleni! Os ydych chi hefyd, beth am ddod draw at ein stondin a darganfod sut yr ydym ni'n helpu busnesau fel eich un chi i gryfhau a thyfu?

Byddwn ni ar ein stondin drwy'r wythnos, gydag aelodau o'n timau buddsoddi yno i ateb eich ymholiadau a siarad trwy eich cynlluniau.

09.30 - 11.30 Croissants a theisennau crwst

14.00 - 16.00 Cacennau Prynhawn

Te a choffi ar gael drwy'r dydd.

Beth am alw heibio ein stondin i gael sgwrs?

Rydym yn edrych ymlaen at eich cyfarfod.

Mae'n rhaid talu'r tâl mynediad arferol i Sioe Frenhinol Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Louise Butler louise.butler@bancdatblygu.cymru

Pwy sy'n dod

Gaynor Morris
Swyddog Buddsoddi
Stephen Elias
Uwch Swyddog Portffolio
David Roberts
Swyddog Portffolio
Ashley Jones
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol