A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Beverley Downes

Ymunais â'r cwmni yn 2002 mewn rôl a oedd yn wynebu'r cwsmer cyn cael fy nyrchafu i fod yn bennaeth gwasanaethau yn 2009. Rwy'n gosod cyfeiriad strategol ar gyfer prosiectau technoleg Grŵp a seilwaith; mae’r prosiectau allweddol hynny yn cynnwys gweithredu System Reoli Perthynas Cwsmer yn seiliedig ar feddalwedd Microsoft a gosod y cytundeb ar gyfer cefnogi'r isadeiledd yn allanol.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, treuliais bum mlynedd fel Rheolwr Tîm gydag ELWa,  y corff a oedd gynt yn gyfrifol am ddysg ôl- oed 16 yng Nghymru, lle bu'm i'n rheoli cronfa hyfforddi a datblygu. Mae fy ngyrfa hefyd yn cynnwys cyfnod gyda TEC De Ddwyrain Cymru.

Graddiais mewn Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, rwy'n Ymddiriedolwr ar Fwrdd yr RSPCA yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ac rwy'n flogiwr bwyd brwd.