Beverley Downes

Ymunais â'r busnes yn 2002 ac ers hynny rwyf wedi dal nifer o swyddi rheoli a delio â chwsmeriaid gan gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, amrywiaeth a chynhwysiant, TGCh, a chaffael. Cefais fy mhenodi’n Gyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu yn 2016.

Mae fy nghyfrifoldebau craidd yn cynnwys gosod strategaeth brand a chyfarwyddo gweithgareddau marchnata digidol, cyfathrebu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ein Grŵp. Rwy’n arwain ein gweithrediadau cyfleusterau yn ogystal â strategaeth gynaliadwyedd y Banc Datblygu.

Y tu allan i'r Banc Datblygu rwy'n Ymddiriedolwr ar yr Ymddiriedolaeth Elusennol Cyfeillion y Ddaear. Rhwng 2018 a 2022 roeddwn yn Is-Gadeirydd ar gyfer WJEC CBAC Ltd, bwrdd arholi blaenllaw, a chadeirydd eu pwyllgor taliadau.