Cyfryngau

Ac yntau y cyntaf o'i fath yn y DU, bydd Banc Datblygu Cymru yn cael effaith biliwn o bunnoedd ar economi Cymru dros y pum mlynedd nesaf

  • Anelir at gefnogi 1,400 o fusnesau a chreu a diogelu mwy na 20,000 o swyddi
  • Cyflawnir effaith biliwn o bunnoedd ar economi Cymru dros y pum mlynedd nesaf.

Os oes gennych ymholiad cyfryngau neu ymholiadau hysbysebu, cysylltwch Helen Di Girolamo trwy e-bostio helen.di-girolamo@bancdatblygu.cymru neu ffonio 029 2033 8149.

Logo

Logo (dolen gyhoeddus ar Dropbox, nid oes angen mewngofnodi)