Newyddion

Darllenwch ein datganiadau i'r wasg diweddaraf.

IQDTCD

Ysgrifennydd Cymru David TC Davies yn cymeradwyo twf yr arbenigwyr dyfeisiau meddygol IQ Endoscopes

IQ Endoscopes

IQ Endoscopes yn sicrhau buddsoddiad o £5.2 miliwn gan BGF a Banc Datblygu Cymru

Wagonex staff

Banc Datblygu Cymru yn ymuno gydag Admiral Pioneer i gefnogi Wagonex

CUPRA a VWFS Rent-a-Car yn lansio gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer Born cwbl-drydan

Trameto yn sicrhau cyllid ail rownd gan Fanc Datblygu Cymru ac ublox AG

Ceryx Medical yn codi £3.8m mewn cyllid sbarduno i ddod â dyfais gardiaidd i dreialon mewn-ddynol

Cynnydd cryf yn erbyn strategaeth 'Adeiladu, Prynu a Phartneru' Refeniw o flaen y disgwyl

Glucose Republic yn codi buddsoddiad o £500,000 i adeiladu'r ap cyntaf a ffocws ar effaith bwyd

Llun sy'n dangos logo IQ Endoscopes.

Mae IQ Endoscopes wedi Cwblhau Rownd Ariannu Ecwiti Cyfres A £4 miliwn

Ceryx Medical yn penodi Chas Taylor yn Gadeirydd

litelok core

Mae LITELOK sy'n seiliedig yn abertawe wedi defnyddio'r cyfnod clo i helpu i leihau lladrata beiciau a beiciau modur yn sgil lansiad eu cynnyrch newydd - eu clo mwyaf diogel hyd yn hyn

wagonex

Wagonex yn pweru gwasanaeth tanysgrifio cerbydau newydd mycardirect

Creo Medical yn caffael Albyn Medical S.L.

Forth Sarah Bolt

Cwmni gofal iechyd o Gas-gwent yn lansio prawf gwaed cartref cyntaf ar gyfer COFID-19 sy'n cwrdd â chanllawiau’r MHRA

creo medical

Esblygiad parhaus Creo o fabwysiadu clinigol cynnar i fasnacheiddio rhyngwladol ehangach

creo

Cliriad gan yr FDA ar gyfer dyfais endosgopi newydd creo

forth sarah bolt

Profion gwyddonol a gynlluniwyd ar gyfer athletwyr yn elwa ar fuddsoddiad ychwanegol

wagonex

Gwasanaeth tanysgrifio ceir Wagonex yn symud i hwb tech Caerdydd

wagonex

Wagonex Limited yn cyhoeddi cylch cyllido ecwiti sylweddol wrth iddo anelu at dyfu yn y DU a thu hwnt

vortex

Buddsoddiad y Banc Datblygu yn helpu Vortex IoT i barhau i dyfu’n gyflym

forth with life

Forth, busnes gofal iechyd technegol sydd wedi dechrau o'r newydd wedi sicrhau buddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru

w2 global

W2 Global Data Solutions yn sicrhau £3m mewn cyllid Cyfres A

w2 global

Cwmni twf cyflym fintech yn Ne Cymru yn codi £1.25m

pullman

Cyllid newydd i wyddonwyr sy’n delio â chlefyd yr ysgyfaint

Creo Medical

Ysgrifennydd yr Economi yn agor cyfleuster newydd Creo Medical yng Nghas-gwent