Animal Trust

Stewart-Williams
Swyddog Portffolio

Rydym wrth ein bodd bod y Banc Datblygu yn cydnabod yr effaith gymdeithasol yr hyn rydym yn ei wneud ac yn credu yn ein model busnes. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth, sy’n caniatáu i ni ddod â gofal milfeddygol o ansawdd uchel a fforddiadwy i anifeiliaid anwes a’u perchnogion yn y Rhyl.

Owen Monie, Prif Weithredwr

Fe wnaeth benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru helpu Animal Trust, practis milfeddygol yng Ngogledd Cymru, i agor safle newydd – gan ganiatáu iddynt ehangu eu gwasanaethau i hyd yn oed mwy o berchnogion anifeiliaid anwes yn y rhanbarth.

Roedd y benthyciad o £700,000 – a ddarparwyd drwy gyfrwng Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru o £500m – i Animal Trust yn caniatáu iddynt brynu safle’r hen Aldi ar Wellington Road, Y Rhyl, yn ogystal â chefnogi’r gwaith o adnewyddu’r safle newydd ar gyfer gofal anifeiliaid.

Creodd y datblygiad newydd yn y Rhyl 15 o swyddi newydd wrth iddo agor, gyda milfeddygon yn darparu ymgynghoriadau am ddim, gofal deintyddol, ysbaddu, gofal cleifion mewnol a llawdriniaeth. Dyma ddegfed ysbyty milfeddygol yr Animal Trust yn y DU.

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni