Banyan Care Homes

Richard-Jenkins
Swyddog Portffolio

Mae dull agored a thryloyw y tîm o’r Banc Datblygu wedi gwneud y broses yn rhwydd; roedden nhw’n gwrando ac wedi dangos diddordeb yn ein dyheadau ar gyfer y White Rose a’n cynlluniau ar gyfer Banyan Care yn y dyfodol. Mae eu cefnogaeth yn golygu ein bod wedi gallu diogelu gwasanaethau i breswylwyr a diogelu 42 o swyddi.

Shah Seehootoorah, Cyfarwyddwr

Gyda phrofiad helaeth ym maes gofal dementia arbenigol a henoed eiddil eu meddwl (EMI), sefydlodd Mr a Mrs Seehootoorah Banyan Care Homes Limited i brynu Cartref Gofal White Rose yn Nhredegar Newydd gan y darparwr gofal, Larchwood Care.

Mae White Rose yn gartref gofal pwrpasol sydd wedi’i gofrestru ar gyfer 32 o breswylwyr dros 65 oed, gan gynnwys y rheini sydd â dementia. Fe’i hadeiladwyd yn 1990 ac mae’r adeilad fel arfer dros 95% yn llawn, gyda’r rhan fwyaf o’r preswylwyr yn cael eu hariannu’n gyhoeddus gan awdurdodau lleol gan gynnwys Caerffili, Blaenau Gwent a Bro Morgannwg.

Mae’r benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru wedi galluogi Banyan Care Homes i ddiogelu swyddi’r 42 aelod o staff sy’n darparu gofal 24/7, a chadw’r un rheolwr a fu’n rhan annatod o’r gwaith o redeg y cartref gofal yn llwyddiannus ar gyfer y perchnogion blaenorol. Mae hefyd yn sicrhau parhad gofal i breswylwyr yn y gymuned leol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg i ganfod mwy.

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

 

Cysylltu â ni