Dawan Developments

Carl-Fitz-Gerald
Dirprwy Reolwr Cronfa

Mae’r gefnogaeth a roddwyd o’r dechrau i’r diwedd i’r Banc Datblygu wedi bod yn wych. Gyda'u cymorth, mae'r cyllid ychwanegol wedi caniatáu i ni symud y prosiect ymlaen i'r cam nesaf gyda dau adeilad arall yn cael eu hadeiladu yn gynt na'r disgwyl, sy'n golygu y bydd y prosiect cyfan yn cwblhau chwe mis yn gynnar!

Andy Ismail, Rheolwr Gyfarwyddwr, Dawan Developments

Mae'r safle masnachol o'r enw Spider Camp, ger Atlantic Trading Estate yn Sully yn cael ei ddatblygu gan Dawan Developments Ltd. Mae'r prosiect wedi'i gefnogi gan fenthyciad eiddo masnachol saith ffigur gan y Banc Datblygu.

Mae Spider Camp yn cynnwys chwe adeilad diwydiannol ysgafn, sy'n cynnwys 42 uned unigol. Fe'u dyluniwyd fel unedau cychwynnol ar gyfer busnesau sy'n tyfu a busnesau newydd sydd angen lleoedd masnachol llai. Mae'r galw yn uchel am y math hwn o le, gyda phob uned ond dwy o gam 1 yn cael ei gwerthu cyn ei gwblhau.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y safle, gyda chyfanswm y llety arfaethedig yn 59,484 troedfedd sgwâr i'w adeiladu mewn tri cham. Gyda gwaith adeiladu ar gam 1 wedi hen ddechrau, bydd y safle'n darparu gofod busnes modern y mae galw mawr amdano.

  • Cam 1: Dau adeilad (Adeilad 1 a 2) yn cynnwys 13 uned â chyfanswm o 18,418 troedfedd sgwâr;
  • Cam 2: Dau adeilad (Adeilad 4 a 5) yn cynnwys 13 uned â chyfanswm o 18,418 troedfedd sgwâr a;
  • Cam 3: Dau adeilad (Adeilad 3 a 6) yn cynnwys 16 uned gyda chyfanswm o 22,648 troedfedd sgwâr

Be' nesaf?

Gwiriwch i weld a yw'ch busnes yn gymwys neu dechreuwch ar eich cais ar-lein nawr.

Cysylltu â ni