Jöttnar

Vanessa-Smith
Swyddog Portffolio

Mae gallu canolbwyntio ar dwf ein cwmni heb faich benthyciad yn wych. Mae'r buddsoddiad hwn yn mynd i gefnogi ein hymestyniad dros y blynyddoedd nesaf wrth i ni dyfu ein hamrywiaeth o gynnyrch a hyrwyddo brand Jöttnar. Rydyn ni'n gallu llogi mwy o staff a gweithio ar ddyluniadau newydd ac rydyn ni'n gwybod bod gennym ni'r cyllid yn ei le ar gyfer ein strategaeth dwf dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Steve Howarth, Cyd-sefydlydd, Jöttnar

Sefydlwyd Jöttnar yn 2013 gan y cyn gomandoau Morwrol Brenhinol Steve Howarth a Tommy Kelly a oedd yn arbenigo mewn cyfarpar rhyfela pwrpasol ar gyfer tywydd oer mynyddig ac eithafol.

Roeddent yn gwasanaethu gyda'i gilydd yn y mynyddoedd Norwyaidd yn ystod gaeaf ffyrnig yr Arctig pan gawsant ysbrydoliaeth: sef datblygu dillad awyr agored technegol a fyddai'n gwarchod pobl rhag y tywydd mwyaf eithafol.