Jöttnar

Bethan Cousins
Cyfarwyddwr Busnes Newydd

"Mae'r buddsoddiad hwn yn mynd i gefnogi ein hymestyniad dros y blynyddoedd nesaf wrth i ni dyfu ein hamrywiaeth o gynnyrch a hyrwyddo brand Jöttnar."

Steve Howarth, Cyd-sefydlydd, Jöttnar 

 

Sefydlwyd Jöttnar yn 2013 gan y cyn gomandoau Morwrol Brenhinol Steve Howarth a Tommy Kelly a oedd yn arbenigo mewn cyfarpar rhyfela pwrpasol ar gyfer tywydd oer mynyddig ac eithafol.

Roeddent yn gwasanaethu gyda'i gilydd yn y mynyddoedd Norwyaidd yn ystod gaeaf ffyrnig yr Arctig pan gawsant ysbrydoliaeth: sef datblygu dillad awyr agored technegol a fyddai'n gwarchod pobl rhag y tywydd mwyaf eithafol.

 

 

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Cardiff