Nextcolour Limited

Manuel-Di-Campli
Swyddog Portffolio

Roeddem yn hynod ddiolchgar i Fanc Datblygu Cymru a Croeso Cymru am eu cymorth. Mae eu hymrwymiad i hybu datblygiad a thwristiaeth yng Nghymru er budd cenedlaethau’r dyfodol i’w ganmol.

James Morse, Rheolwr Gyfarwyddwr

Nextcolour Ltd o Abertawe yw'r datblygwyr y tu ôl i brosiect Oyster Wharf yn y Mwmbwls; datblygiad ar lan y dŵr sydd wedi adfywio'r ardal.

Wedi'i sefydlu ym mis Mawrth 1995 gyda'r nod o gyflwyno gweledigaeth a fydd yn dal trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae hanes profedig Nextcolour o arloesi a chyflawni prosiectau datblygu manwerthu a hamdden yn golygu eu bod yn gymwys iawn i gyflawni'r prosiect adfywio glan dŵr cyffrous hwn.

Prosiect Y Mwmbwls Oyster Wharf

Oyster-Wharf

Yn 2017, agorwyd Oyster Wharf y Mwmbwls yn swyddogol, Yn sgil y cynllun, adferwyd The Tivoli – arcêd siopa hanesyddol Art Deco – fel canolbwynt glannau hanesyddol y Mwmbwls.

Adnewyddwyd y Tivoli i gynnwys bwytai soffistigedig, campfeydd, sba a chyfleusterau manwerthu.

Dywedodd James Morse, Rheolwr Gyfarwyddwr Nextcolour Ltd: “Mae’r datblygiad gorffenedig yn cynnig y cymysgedd perffaith o fanwerthu a chiniawa ar gyfer Abertawe gyfan a daeth yn gyrchfan i’r rhai sydd am archwilio hanes, treftadaeth a harddwch y Mwmbwls o’r ardaloedd cyfagos ac o’r ardal gyfagos ac o leoedd ymhellach i ffwrdd.”

Ym mis Rhagfyr 2018, dadorchuddiodd Nextcolour Limited gynlluniau ar gyfer ail gam cynllun Oyster Wharf a oedd yn cynnwys mwy o siopau, gwesty ac unedau bwyd a diod.

Gyda'r holl fframwaith cynllunio a dylunio yn ei le, byddai angen cefnogaeth ariannol bellach i roi'r prosiect ar waith.

Buddsoddiad twristiaeth Banc Datblygu

Oyster-Wharf

Helpodd buddsoddiad o £2 filiwn gan Gronfa Buddsoddi Twristiaeth Cymru y Banc Datblygu, a chefnogaeth Croeso Cymru, i symud  y gwaith o adeiladu yn ei flaen ar westy bwtîc 16 ystafell wely a greodd 30 o swyddi newydd ac a osodwyd ymlaen llaw am 25 mlynedd i’r City Pub Group. Mae gan y Grŵp bortffolio o dafarndai ledled Cymru a Lloegr yng Nghaerdydd.

Dywedodd James: “Roeddem yn hynod ddiolchgar i Fanc Datblygu Cymru a Croeso Cymru am eu cymorth. Mae eu hymrwymiad i hybu datblygiad a thwristiaeth yng Nghymru er budd cenedlaethau’r dyfodol i’w ganmol.”

Dywedodd Manuel Di Campli, un o’n swyddogion portffolio: “Rydym yn hynod falch o fod wedi cefnogi datblygwr amlwg i greu sefydliad bwtîc mewn lleoliad poblogaidd yn Ne Cymru.

“ Sicrhaodd ein perthynas â James a John, a’r cyfle i weithio’n agos gyda’r tîm rheoli, bod y prosiect yn cael ei gwblhau yn amserol.”

Yn dilyn naw mis o adeiladu, agorodd The Oyster House ym mis Medi 2022. Rhoddwyd statws llety gwesteion pedair seren gan Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru iddo.

Mae Cronfa Twristiaeth Cymru yn parhau i gefnogi gweithredwyr lletygarwch a hamdden sydd am ehangu eu busnesau.

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni