Manuel Di Campli

Rwy'n swyddog portffolio wedi fy lleoli yn ein swyddfeydd yn Llanelli. Rwy'n mwynhau adeiladu perthnasoedd llwyddiannus â busnesau a gweithwyr proffesiynol ledled de a gorllewin Cymru. Mae'n rhoi llawer o foddhad i mi allu cefnogi busnesau lleol i gyflawni eu huchelgeisiau trwy ddarparu cyllid strwythuredig dilynol.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2021. Cyn ymuno, gweithiais am dros 17 mlynedd ym maes bancio corfforaethol a busnes gyda HSBC.

Mae gen i BA mewn Busnes a Chyllid o Brifysgol Abertawe.