A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Rescape

Steve Holt
Cyfarwyddwr, Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Rescape Innovation, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd, yn datblygu technoleg realiti rhithwir ar gyfer gofal iechyd. Mae ei gynhyrchion wedi'u cynllunio i helpu cleifion i ymdopi â phoen, adsefydlu ac mynd i’r afael â straen a phryder trwy dynnu sylw'r ymennydd.

Daeth syndicet o ddeg o fuddsoddwyr angel proffil uchel o amrywiaeth o sectorau at ei gilydd i fuddsoddi yn Rescape gyda chefnogaeth gan Angylion Buddsoddi Cymru.

Sicrhaodd y cwmni fuddsoddiad ecwiti o £480,000, gan gynnwys £207,500 a ariannwyd yn gyfatebol drwy gyfrwng Cronfa Gyd-fuddsoddi Cymru sy'n werth £8 miliwn. Bydd hyn yn helpu'r cwmni i fuddsoddi mewn technoleg newydd, allforio a datblygu cynhyrchion newydd i gefnogi adferiad cleifion.

Darllenwch y datganiad i'r wasg yn ei gyfanrwydd.