A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Brecwast Dydd Gŵyl Dewi ACCA

Byddwn yn mynychu brecwast busnes ACCA i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddydd Iau  Mawrth y 1af yn yr Hilton Caerdydd.

Bydd y digwyddiad yn cael ei lywyddu gan y newyddiadurwr a'r darlledwr Sarah Dickens. Y siaradwr gwadd fydd Dr Drew Nelson.

Dr Nelson yw sylfaenydd a Phrif Weithredwr IQE PLC sy'n seiliedig yng Nghaerdydd, sef prif gyflenwr y byd cynhyrchion lled-ddargludyddion datblygedig a ddefnyddir wrth gynhyrchu ffonau smart.

.

Pwy sy'n dod

Rhian Elston
Cyfarwyddwr Buddsoddi
Nick Stork
Rheolwr Cronfa
Donna Strohmeyer
Swyddog Buddsoddi
Ruby Harcombe
Swyddog Buddsoddi