DNA Merched Cymreig mewn Busnes

Mae Banc Datblygu Cymru yn falch o fod yn gysylltiedig â chinio rhwydweithio Siambr Fasnach De Cymru yn y Celtic Manor, ynghyd ag ACCA, y Sefydliad Rheolaeth Siartredig, Cyfnewidfa USW, a Think Ahead.

Gwahoddir pawb i ymuno â ni yn y sesiwn ryngweithiol hon i drafod y cwestiwn 'Beth mae merch busnes ei angen i fod yn ferch Gymreig mewn busnes?'

Bydd Clare Sullivan, Kelly Jones a Emily Jones yn mynychu'r digwyddiad a bydd yn hapus i drafod y cyllid rydyn ni'n ei ddarparu i helpu busnesau Cymru i lwyddo.

 

11.00 - 11.30 - Te, coffi a rhwydweithio

11.30 - 12.30 - Beth mae merch busnes ei angen i fod yn ferch Gymreig mewn busnes?

12.30 - 13.15 - Cinio a thrafodaeth wedi'i hwyluso

13.15 - 14.00 - Adborth o'r trafodaethau a'r camau nesaf

14.00 - 14.30 - Sylwadau i gloi

14.30 - 15.00 - Rhwydweithio dewisol pellach

 

Cewch wybod mwy am y digwyddiad ac archebu tocynnau trwy glicio yn fan hyn. 

Pwy sy'n dod

clare sullivan
Swyddog Buddsoddi
Kelly  Jones
Swyddog Portffolio
Emily Jones
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol