A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Gwobrau Ymchwil ac Arloesedd Prifysgol Abertawe 2020

Rydym yn falch iawn o noddi’r ‘Wobr Effaith Eithriadol ar Ddiwydiant, Masnach ac Arloesedd’ eto yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesedd Prifysgol Abertawe eleni.

Mae gennym bartneriaeth hirdymor gyda Phrifysgol Abertawe sydd wedi arwain at helpu busnesau deillio i sicrhau buddsoddiad a datblygu technolegau newydd, cyffrous.

Mae'r Gwobrau Ymchwil ac Arloesedd yn dathlu'r cydweithrediadau rhagorol sydd gan Brifysgol Abertawe gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector, a'r effaith enfawr y mae'r rhain yn eu cael ledled y byd.

Canfyddwch fwy am y digwyddiad yn fan hyn

Pwy sy'n dod

Richard Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi
simon
Cyfarwyddwr Mentrau Technoleg
Carl Griffiths
Rheolwr Cronfa Sbarduno Technoleg