Buddsoddiad $3 miliwn wrth i Antiverse ddangos adnabyddiaeth therapiwtig o wrthgyrff gyda llwyfan darganfod cyffuriau a yrrir gan DA

Mark-Bowman
Rheolwr Cronfa Fentro
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes
Ecwiti
Mentrau tech
Technoleg

Mae Antiverse Ltd (Antiverse), cwmni biotechnoleg sy’n datblygu llwyfan darganfod cyffuriau gwrthgyrff cyfrifiannol, wedi cau rownd fuddsoddi $3 miliwn a fydd yn galluogi i’w platfform darganfod cyffuriau a yrrir gan DA i gael ei ddatblygu ymhellach.

Daeth y buddsoddiad o $3 miliwn gan fuddsoddwyr newydd InnoSpark, AngelHub, Kadmos Capital a Tomorrow Scale, yn ogystal â buddsoddwyr presennol, Tensor Ventures, Deep Science Ventures, Ed Parkinson a Banc Datblygu Cymru.

Mae Antiverse o Gaerdydd hefyd wedi cadarnhau bod wyth gwrthgorff wedi'u nodi'n llwyddiannus â photensial therapiwtig ar gyfer GPCRs dynol. Canfuwyd y gwrthgyrff gan ddefnyddio platfform darganfod cyffuriau gwrthgorff cyfrifiannol perchnogol Antiverse, sy'n defnyddio dysgu peiriant i fodelu rhyngweithiadau gwrthgyrff-antigen a dylunio gwrthgyrff de novo.

Mae GPCRs yn ddosbarth o dderbynyddion cellbilen sy'n chwarae rhan hanfodol mewn prosesau ffisiolegol amrywiol. Oherwydd eu cysylltiad â sawl patholeg a chlefyd a’r ffaith bod tua hanner yr holl gyffuriau presgripsiwn yn targedu’r teulu GPCR, maent yn dargedau deniadol ar gyfer ymgyrchoedd darganfod cyffuriau. Mae clefydau sy'n gysylltiedig â GPCRs yn cynnwys diabetes, anhwylderau cardiofasgwlaidd a seiciatrig.

Dywedodd Murat Tunaboylu, cyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr Antiverse: “Dyma’r dilysiad mwyaf cynhwysfawr o’n platfform hyd yn hyn. Er bod canfod gwrthgyrff i GPCRs yn draddodiadol wedi bod yn broses gymhleth sy'n cymryd llawer o amser sy'n gofyn am dechnoleg a hyfforddiant arbenigol drud, rydym wedi dangos y gall platfform darganfod cyffuriau Antiverse gyflawni hyn mewn ffracsiwn o'r amser a'r gost. Mae GPCRs yn dargedau masnachol diddorol sy'n gysylltiedig â gwahanol arwyddion, ac mae'r gwrthgyrff hyn yn cynnig llwybr i ganlyniadau cyntaf in vivo a gallant o bosibl fod ein hasedau cyntaf. Hoffwn ddiolch i’n buddsoddwyr; bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i barhau i ddatblygu’r asedau hyn yn fewnol gyda’n cydweithwyr academaidd.”

Ychwanegodd Peter Pack, peiriannydd gwrthgyrff a CAn yn Antiverse: “Mae dulliau Antiverse wedi’u pweru gan DA i gynhyrchu rhwymwyr nanomolar yn erbyn antigenau “anodd” fel GPCRs mewn silico yn newid y dirwedd yn y diwydiant darganfod gwrthgyrff, hwn yw’r arloesedd pwysicaf ers dyfeisio arddangosiad phage. Byddwn yn gweld arbedion mawr o ran cost ac amser wrth ddarganfod a datblygu gwrthgyrff.”

Matt Fates, aelod o fwrdd Antiverse a phartner yn InnoSpark: “Rydym yn gweld potensial aruthrol ym mhlatfform Antiverse. Mae eu cyfuniad o ddyluniad gwrthgyrff a yrrir gan DA gyda dilysiad labordy perchnogol yn dangos addewid mawr wrth dargedu GPCRs hanesyddol heriol sy'n gysylltiedig â chanser ac amrywiaeth eang o gyflyrau eraill. Rydym yn llongyfarch y tîm ar eu cyflawniad wrth geisio dod â thriniaethau newydd i gleifion."

Meddai Dr Mark Bowman, Rheolwr Cronfa Fenter gyda’r Banc Datblygu: “Mae ein cefnogaeth barhaus i Antiverse gyda’r rownd hon o gyllid dilynol yn adlewyrchu ein cred ym mhotensial y cwmni i newid bywydau pobl. Gan ddefnyddio dilyniannu cenhedlaeth nesaf, mae'r dechnoleg gyffrous hon yn cael ei datblygu i alluogi darganfod biolegau ar gyfer targedau anodd eu paru â chyffuriau sy'n gysylltiedig â chanser, clefydau'r galon a'r ysgyfaint. Dyma arloesedd ar ei orau.”