Cliriad gan yr FDA ar gyfer dyfais endosgopi newydd creo

Richard-Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
creo

Mae dyfais endosgopi newydd Creo Medical Group wedi cael cliriad 510k gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA).

Mae'r newyddion hwn yn garreg filltir arwyddocaol arall i'r cwmni, sydd â'i bencadlys yng Nghas-gwent, a dyma un o sawl cliriad rheoleiddiol ychwanegol a ddisgwylir, a fydd yn cyflwyno cyfres o ddyfeisiau i'r marchnadoedd endosgopi hyblyg yn yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau.

Dywedodd Craig Gulliford, Prif Weithredwr Creo: “Rydym yn falch iawn o gael cliriad gan yr FDA ar gyfer ein dyfais Haemostasis HS1, sef y defnydd cyntaf o'n technoleg haemostasis unigryw nad yw'n glynu. Mae'r tîm peirianneg wedi gweithio'n anhygoel o galed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i gyrraedd y cam hwn gyda'r ddyfais HS1. Mae'n parhau i weithio'n galed i sicrhau cymeradwyaeth reoliadol ar gyfer ein cyfres gyfan o gynhyrchion llawfeddygaeth datblygedig sy'n seiliedig ar ynni ar gyfer y marchnadoedd endosgopi hyblyg. Er bod COVID-19 yn creu heriau ac ansicrwydd i ni yn gymaint ag unrhyw fusnes arall, rydym wedi cael ein hariannu'n dda a byddwn yn barod i fwrw ati pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu llacio. Yn y cyfamser, rydym yn barod i gefnogi mentrau yn y sector er mwyn cyflymu'r cyflenwad o offer meddygol i'r GIG.”

Creo yw'r pedwerydd cwmni ym mhortffolio Banc Datblygu Cymru i gael ei restru ar AIM yn ystod y pedair blynedd diwethaf. Llwyddodd y cwmni i godi dros £20 miliwn gyda’u cynnig cyhoeddus cychwynnol (IPO) ym mis Rhagfyr 2016.   

Ychwanegodd Dr Richard Thompson o Fanc Datblygu Cymru: "Mae'r  cliriad pellach hwn gan yr FDA yn garreg filltir nodedig arall i Craig a'r tîm yn Creo wrth iddynt barhau i ddarparu cyfres o dechnolegau meddygol arloesol sy'n torri tir newydd er mwyn creu manteision sylweddol i gleifion a'r gymuned feddygol ledled y byd. Dymunwn bob llwyddiant iddynt.”