Cwmni cynhyrchu gwobrwyedig o Gymru yn ehangu'r tîm sy’n ferched i gyd

Jo-Thomas
Dirprwy Reolwr Cronfa
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
ie ie productions

BAFTA Cymru award-winning, multi-platform production company ie ie productions is focusing on strengthening its female leadership team following a loan from the Development Bank of Wales.

Mae cwmni cynhyrchu aml-lwyfan BAFTA Cymru, ie ie productions, yn canolbwyntio ar gryfhau ei dîm arweinyddiaeth benywaidd yn dilyn benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae'r buddsoddiad wedi galluogi ie ie productions sy'n seiliedig yng Nghaerdydd i ehangu drwy recriwtio dwy ddrama llawrydd newydd, a chynhyrchydd datblygu ffeithiol ychwanegol. Bydd y penodiadau yn gweithio ochr yn ochr â'r tîm presennol o bedwar i ddatblygu ‘llechen’ bresennol y cwmni o gynyrchiadau ffeithiol a drama.

Dywedodd y sylfaenydd a'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Catryn Ramasut: “Rydym yn falch iawn o allu cryfhau mainc ie ie trwy ennill doniau Stella a Jessica. Nid yn unig y maent yn rhannu gwerthoedd ein cwmni, ond mae eu profiad yn siarad drosto'i hun ac maent yn dod â chyfoeth o wybodaeth a rhwydwaith estynedig gyda nhw.

“Mae'r buddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru wedi rhoi cyfle i ni ehangu ein tîm a'n cyrhaeddiad, a chynnal troedle cryf yng Nghymru. Rydym yn falch iawn gyda lefel y gefnogaeth a gawsom, a'r sianelau cyfathrebu clir sydd wedi gwneud i'r broses gyfan fynd yn esmwyth.”

Bydd rolau datblygu'r ddrama newydd yn cael eu rhannu rhwng dwy o weithwyr llawrydd a fydd yn gweithio ar brosiectau newydd ac yn datblygu syniadau, felly mae gan y cwmni ffynhonnell barhaus o brosiectau i weithio arnynt.

Mae Stella Nwimo, cynhyrchydd profiadol o Lundain sydd â chefndir ffilm a theledu helaeth, a'r gweithredwr datblygu Jessica Cobham-Dineen sydd hefyd wedi'i lleoli yn Llundain, wedi ymuno â thîm ie ie productions, gan weithio o dan y Pennaeth Drama, Alice Lusher. Byddant yn canolbwyntio ar awduron, cyfarwyddwyr a phrif gymeriadau benywaidd - gyda golwg ar gefnogi doniau sy'n dod i'r amlwg.

“Rydym yn gwmni cynhyrchu gwirioneddol gynhenid ac mae ein traed wedi'u gwreiddio'n gadarn yng Nghymru. Mae'n gwneud synnwyr i ni fod yma, ond mae hefyd yn gwneud synnwyr busnes i ni fod â phresenoldeb yn Llundain.

“Fel cwmni, rydym wedi ymrwymo i gynrychioli menywod o flaen a thu ôl i'r camera ac rydym yn cael ein denu at straeon bywyd go iawn oherwydd ein cefndir ffeithiol. Rydym wedi gwneud penderfyniad ymwybodol i ganolbwyntio ar ddoniau benywaidd a phrif gymeriadau benywaidd,” ychwanegodd.

 Dywedodd Joanna Thomas, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Mae pob cwmni yr ydym yn gweithio â nhw yn wahanol iawn ac mae pob cytundeb yn bwrpasol. Fe wnaethom fuddsoddi yn ie ie productions am ein bod yn awyddus i gefnogi'r diwydiannau creadigol sy'n tyfu yng Nghymru a'u hangerdd am gynyrchiadau Cymreig a rhoi teledu a ffilmiau Cymru ar y map.

“Mae eu gwaith yn taflu goleuni ar amrywiaeth a hynny nid yn unig drwy gyfrwng testun eu cynyrchiadau ond o fewn y cwmni ei hun. Bydd ychwanegu dau gynhyrchydd benywaidd llwyddiannus sy'n seiliedig yn Llundain yn cryfhau wyneb y cwmni o fewn y diwydiant teledu a ffilm ar lefel y DU.

Mae'r buddsoddiad wedi dod o Gronfa Busnes Cymru a ariennir yn rhannol gan yr ERDF, trwy Lywodraeth Cymru ac a sefydlwyd i gefnogi busnesau sydd â llai na 250 o weithwyr, wedi'u lleoli yng Nghymru neu'n barod i symud yma.