Cwmni Technoleg ariannol Cymreig Delio yn codi £6.1m pellach i gyflymu cynlluniau twf byd-eang

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Delio co-founders David Newman (L) and Gareth Lewis (R)

Mae’r cwmni technoleg ariannol, Delio o Gaerdydd wedi sicrhau £6.1m ychwanegol mewn cyllid twf i gadarnhau ei safle yn y byd technolegol cyfoeth rhyngwladol ac ehangu ei gynnig. 

Daeth cefnogaeth ddiweddaraf y cwmni technoleg ariannol Cymreig gan Octopus Ventures, un o fuddsoddwyr cyfalaf menter mwyaf gweithgar ledled Ewrop. Mae Maven Capital Partners, a arweiniodd rownd Cyfres A Delio yn 2019, hefyd yn ail-fuddsoddi yn y cwmni, gan ddod â chyfanswm y cyllid ecwiti a godwyd hyd yma i dros £11m. 

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gwelwyd y lefel uchaf erioed o fuddsoddiad mewn busnesau ledled Cymru, wrth i £129m gael ei fuddsoddi mewn busnesau yn dechrau o’r newydd a busnesau yn cynyddu eu graddfa yng Nghymru yn 2020 yn unig.1 Gyda chlystyrau technoleg ariannol y tu allan i Lundain yn cryfhau eu safleoedd ac yn chwarae rhan arwyddocaol yn nhwf economi’r DU, mae’r buddsoddiad yn Delio yn hwb arall i enw da De Cymru fel canolbwynt technoleg ariannol newydd a bydd yn dod â swyddi newydd i’r rhanbarth. 

Delio : “Rydym yn falch o fod yn rhan o stori twf technoleg ariannol Cymru. Ychydig flynyddoedd yn ôl, dim ond llond llaw o staff a sylfaen cleientiaid bach oedd gan Delio; fodd bynnag ers hynny rydym wedi tyfu'r busnes mewn ffordd gyflym a chynaliadwy ac rydym bellach yn gweithio gyda sefydliadau ar draws Ewrop, Gogledd America ac Asia. Bydd y buddsoddiad hwn yn caniatáu inni fanteisio ar y momentwm hwn, gweithio mewn partneriaeth â mwy o sefydliadau ariannol byd-eang, a datblygu ein technoleg mewn ffyrdd newydd a chyffrous.” 

Wedi'i sefydlu yn 2016, mae technoleg Delio yn galluogi banciau blaenllaw, rheolwyr cyfoeth a sefydliadau ariannol eraill i gysylltu buddsoddwyr ag asedau amgen megis ecwiti preifat, dyled breifat, ac eiddo tiriog. Gyda galw gan fuddsoddwyr am fynediad at farchnadoedd preifat ar ei uchaf erioed, mae sefydliadau ariannol yn buddsoddi'n drwm mewn offer digidol i gysylltu eu cleientiaid â'r cyfleoedd buddsoddi hynod ddymunol hyn. 

Eglura Gareth Lewis: “Wrth i stori Delio ddatblygu, credwn yn gryf y bydd esblygiad nesaf marchnadoedd preifat yn gweld yr angen i gysylltu codwyr cyfalaf, sefydliadau ariannol a buddsoddwyr ar sail fyd-eang, fesul sefydliad. Diolch i waith caled pawb yn y tîm, mae Delio mewn sefyllfa berffaith i weithredu fel y ‘plymio digidol’ ar gyfer y shifft hon, a fydd yn grymuso gweithwyr proffesiynol ariannol i gydweithio a rhannu cyfleoedd buddsoddi ar draws rhwydweithiau ei gilydd fel erioed o’r blaen.” 

O fanciau preifat rhyngwladol i rwydweithiau angylion, mae gwerth mwy na $26bn o gyfleoedd buddsoddi yn cael eu rhannu ar draws llwyfannau wedi'u pweru gan Delio hyd yma. Ymhlith cleientiaid Delio mae Barclays, UBS a chwmnïau o Gymru, GS Verde Group, Global Welsh ac Angylion Buddsoddi Cymru