Freaklizard yn tyfu gyda chymorth y Banc Datblygu

Aled-Robertson
Cynorthwyydd Portffolio (Micro Fenthyciadau)
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Freaklizard

Mae micro fenthyciad o £40,000 gan Fanc Datblygu Cymru wedi galluogi Freaklizard, adwerthwr ar-lein rhannau ac ategolion beiciau modur, sgwteri a cherbydau perfformio i gwblhau’r gwaith o osod ei swyddfa newydd a’i safle warws yn Ystâd Ddiwydiannol Green Park, Pont-y- clun.

Dechreuodd Nick Long sy'n hoff o feicio modur werthu rhannau beiciau modur a sgwter ar eBay yn 2008. Agorodd ei siop ar-lein yn 2017 cyn lansio Freaklizard yn 2018 gyda chymorth micro fenthyciad cychwynnol gan y Banc Datblygu.

Mae Freaklizard bellach wedi cymryd prydles pum mlynedd ar yr uned gragen 1300 troedfedd sgwâr gyda'r benthyciad diweddaraf gan y Banc Datblygu yn cael ei ddefnyddio i ariannu'n rhannol y gwaith o greu ystafell arddangos newydd, mannau pacio, cyfleusterau storio a mesanîn ychwanegol 730 troedfedd sgwâr y llawr ar gyfer swyddfeydd. Rhondda Cynon Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Taf hefyd wedi darparu cymorth grant o £15,000 drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

Dywedodd Nick Long: “Rwyf bob amser wedi credu bod y broses rhannau ac ategolion beiciau modur wedi bod yn yr oesoedd tywyll o gymharu â’r diwydiant ceir a dyna pam y cysylltais â’r Banc Datblygu am y tro cyntaf i’m helpu i sefydlu Freaklizard. Bum mlynedd yn ddiweddarach ac rydym wedi dod yn bell, gan gael ein henwebu ar gyfer Gwobr Twf Busnes eBay 2023 a chyflawni twf o 60% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

“Bydd symud i eiddo mwy yn rhoi mwy fyth o le i ni dyfu a chreu ardal bwrpasol ar gyfer casgliadau cwsmeriaid, rhywbeth na allwn i fod wedi breuddwydio amdano wrth werthu rhannau beiciau modur a sgwter am y tro cyntaf ar eBay 15 mlynedd yn ôl.”

Mae Aled Robertson yn Swyddog Portffolio Cynorthwyol gyda Banc Datblygu Cymru. Meddai: “Mae ein cefnogaeth barhaus i Nick wedi caniatáu iddo dyfu Freaklizard o siop ar-lein fach i’r busnes manwerthu cyffrous fel ag y mae heddiw. Mae'r adeilad newydd yn gam mawr ymlaen, gan ddarparu mwy o le i fodloni'r galw cynyddol a dangos yn union yr hyn y gellir ei gyflawni gyda micro fenthyciad gan y Banc Datblygu.”

Ariennir Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru gwerth £32.5 miliwn yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru. Mae benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gael i fusnesau bach, masnachwyr unigol a mentrau cymdeithasol gyda thelerau ad-dalu yn amrywio rhwng un a 10 mlynedd.