Ground Bakery ar gynnydd gydag ehangiad

Richard-Jenkins
Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ground Bakery

Mae boulangerie a'r tŷ coffi diweddaraf gan Ground Bakery wedi agor gyda gwasanaeth pryd ar glud newydd ar y Stryd Fawr, yn Y Bont-faen.

Gyda safleoedd eisoes ym Mhenarth a Phontcanna, nod y busnes hwn sy’n tyfu’n gyflym yw dod â blas o ddiwylliant Ffrainc i’r lleoliadau gorau oll, gyda’r siop newydd Bont-faen wedi ei hagor yn gynharach yn Rhagfyr.

Fe’i lansiwyd gyntaf gan y cogydd Thomas Simmons a’i wraig Lois ynghyd â buddsoddwyr gan gynnwys y chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymreig George North ac Emma Owen Davies o Barford Owen Davies yng Nghaerdydd ym mis Mehefin 2021, cefnogir Ground Bakery gan Fanc Datblygu Cymru gyda thri buddsoddiad hyd yma yn dod i gyfanswm o £ 220,000 sy’n cael ei ddefnyddio i ariannu costau dodrefnu. Mae gan y busnes twf cyflym hwn hefyd safle becws masnachol yn y Barri, sy’n cyflenwi’r tri thŷ coffi, ac amrywiaeth o gwsmeriaid masnach proffil uchel.

Fel cyd-sylfaenydd Ground Bakery, agorodd Tom ei fwyty Cymreig cyntaf yn gynnar yn 2020. Cafodd hwn hefyd gefnogaeth Banc Datblygu Cymru, ac mae lleoliad ‘Thomas gan Tom Simmons’ dafliad carreg o dŷ coffi cyntaf Ground Bakery ym Mhontcanna.

Meddai’r cyd-sylfaenydd Tom Simmons: “Rydym yn falch iawn o ddod â Ground Bakery i’r Bont-faen. Wedi'i ysbrydoli gan ein cariad at goffi, bara a theisennau crwst da, mae Ground yn cyfleu hanfod diwylliant Ffrainc. Dim ond cynhwysion organig o’r ansawdd uchaf a ddefnyddiwn ynghyd â dulliau crefftwyr traddodiadol i gynhyrchu ein nwyddau wedi’u pobi sy’n amrywio o ffefrynnau clasurol i’n blasau mwy arbrofol.

“Ein gweledigaeth ar gyfer Ground yw cael cadwyn o boulangeries artisanal croesawgar a thai coffi arbenigol sydd wedi’u lleoli yn y lleoliadau gorau un. Gyda chymorth y Banc Datblygu, mae Pontcanna a Phenarth ill dau wedi cael dechreuad rhagorol, maen nhw’n boblogaidd ymhlith y gymuned leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

“Mae gennym ni gynlluniau cyffrous iawn i dyfu gyda'r potensial hefyd i gynnig dosbarthiadau pobi a chyfleusterau bwyta i mewn. Y tîm yn y Banc Datblygu a helpodd i wireddu Thomas ac mae eu cefnogaeth barhaus fel ein partner ariannu hir dymor bellach hefyd yn ffactor ysgogol mawr yn llwyddiant cynnar Ground Bakery.”

Dywedodd Richard Jenkins o Fanc Datblygu Cymru: “Mae Boulangeries yn sefydliadau congl faen yn Ffrainc ac mae’r diwylliant coffi yn parhau i dyfu yma yn y DU. Mae Tom, Lois, George, Emma a’r buddsoddwyr eraill wedi cyfuno’r ddau i greu cysyniad sy’n cynnig rhywbeth arbennig iawn ac yn creu swyddi i bobl leol. Mae gan Ground Bakery botensial gwirioneddol i dyfu wrth i’r tîm gynyddu graddfa’r busnes yn Ne Cymru – rydym yn awyddus i helpu i wneud i hyn ddigwydd a dyna sut y digwyddodd ein cylchoedd ariannu lluosog.”

Ariennir Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru gwerth £500 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn a buddsoddiad ecwiti sy’n amrywio o £25,000 i £10 miliwn ar gael i fusnesau Cymru. Mae'r telerau hyd at 15 mlynedd.