Gwesty yn dechrau ar gam nesaf y busnes diolch i Fanc Datblygu Cymru

Ashley-Jones
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes
Cyllid
Twf
Busnesau technoleg
Picton House

Mae gwesty bach wedi'i leoli yng nghefn gwlad prydferth Gorllewin Cymru ar fin ehangu gyda chefnogaeth Banc Datblygu Cymru.

Mae Picton House, yn westy wyth ystafell wely wedi’i leoli mewn hen goets dŷ ger Sanclêr, Sir Gaerfyrddin, wedi gallu dechrau ar gynlluniau i ehangu i’r tir cyfagos ac adnewyddu hen adeiladau allanol yn ystafelloedd newydd diolch i fenthyciad chwe ffigur gan Gronfa Buddsoddi Twristiaeth Cymru. 

Daeth y perchnogion Gareth Peters a Holly Nelmes yn berchen ar y gwesty yn 2017, ac ers hynny maent wedi ei droi’n le deniadol i westai ar gyfer y rhai sy’n ymweld â thraethau ac uchafbwyntiau golygfaol arfordir Gorllewin Cymru.

Mae'r gwesty'n cynnwys bwyty sy'n gweini bwyd lleol a ffres - gan gynnwys llysiau o dir Picton House ei hun.

Mae’r gwaith o drawsnewid yr adeiladau allanol – gan gynnwys yr hen stabl – eisoes wedi dechrau, ac mae’r perchnogion yn edrych ymlaen at eu cael yn barod ac ar gael i westeion mewn pryd ar gyfer tymor 2024.

Bydd cynlluniau'n cynnwys ychwanegu dau fflat dwy ystafell wely newydd a phedwar fflat un ystafell wely gyda thybiau poeth, yn ogystal â defnyddio cae cyfagos i gynnig eco-wersylla.

Meddai Holly Nelmes, perchennog a rheolwr Picton House: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu dechrau gweithio ar ein cynlluniau ehangu, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu hyd yn oed mwy o westeion ac ymwelwyr i’r rhan hardd hon o Cymru unwaith y byddant wedi'u cwblhau.

“Roedd angen adnewyddu llawer o’r tai allan, ac roeddem am fanteisio ar y gofod a ddarparwyd gennym fel y gallem ehangu ar ein cynnig presennol. Rydym yn falch iawn o fod wedi gwneud hyn gyda chefnogaeth Banc Datblygu Cymru.”

Dywedodd Ashley Jones, swyddog buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Roedd yn bleser gweithio gyda Holly a Gareth yn Picton House. Mae’r ymdrech a’r gwaith caled maen nhw wedi’i roi i mewn i’r busnes yn anhygoel, ac rydyn ni’n falch o fod wedi eu helpu i gyrraedd cam nesaf yr hyn maen nhw eisiau ei wneud gyda’r gwesty.”

Mae Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth Cymru yn cynnig benthyciadau rhwng £100k a £5miliwn, gyda thelerau ad-dalu o 10 i 15 mlynedd.