‘Hat tric’ i Hut Six wrth i'r cwmni seiber ddiogelwch baratoi i gynyddu ei raddfa er mwyn tyfu

Andy-Morris
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ecwiti
Twf
Mentrau tech
Technoleg
Hut Six

Mae Hut Six Security Ltd, datblygwr sydd â phencadlys yng Nghasnewydd o gynhyrchion hyfforddiant diogelwch gwybodaeth sy’n seiliedig ar feddalwedd, wedi cwblhau trydydd rownd codi arian gan ddod  chyfanswm y buddsoddiad i fwy na £1 miliwn.

Mae’r rownd ddiweddaraf wedi’i harwain gan Fanc Datblygu Cymru gyda’u trydydd buddsoddiad ecwiti o £200,000 yn cael ei gyfateb â £200,000 pellach gan Wesley Clover a’r Waterloo Foundation. Bydd Hut Six yn defnyddio'r buddsoddiad i gefnogi datblygu cynnyrch, cynyddu marchnata ac ehangu'n rhyngwladol. Mae'r cwmni hefyd yn gweithio tuag at achrediad y Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol (CSDC) ar gyfer eu hyfforddiant.

Wedi'i lansio yn 2017, mae Hut Six yn alwmni o’r Alacrity Foundation. Mae'r cwmni wedi dylunio a datblygu llwyfan efelychu hyfforddiant ymwybyddiaeth diogelwch a gwe-rwydo sy'n galluogi cleientiaid i godi ymwybyddiaeth a dangos ymddygiad cywirol priodol ymhlith defnyddwyr TG i frwydro yn erbyn bygythiadau seiber. Trwy leihau'r risgiau o gamgymeriadau dynol, mae Hut Six yn cefnogi sefydliadau i greu diwylliant cyfrifol, sy'n ymwybodol o ddiogelwch.

Un o fentrau diweddaraf Hut Six yw creu seiber siorts : cyfres hollol rhad ac am ddim o chwe gwers fach sy'n ymdrin â hanfodion gwe-rwydo, cyfrineiriau, defnyddio'r we yn ddiogel, dyfeisiau a meddalwedd faleisus, cyfryngau cymdeithasol, a sgamio.

Dywedodd Simon Fraser, Prif Weithredwr Hut Six: “ Mae ein seibr siorts wedi’u datblygu i helpu i addysgu pobl yn erbyn y bygythiadau seibr y maent yn eu hwynebu yn y gweithle ac yn y cartref. Adnodd yw’r rhain sydd wedi’u bwriadu ar gyfer unrhyw un a phawb sydd am uwchsgilio eu hymwybyddiaeth seibr. Wedi'i saernïo i ddod ag unrhyw lefel o awgrymiadau defnyddiwr hawdd eu gweithredu ar gyfer gwella diogelwch gwybodaeth, gellir cwblhau pob tiwtorial mewn 3 munud neu lai - hyfforddiant y mae gan bawb amser ar ei gyfer.

“Mae’n un enghraifft o sut mae ein tîm cynyddol yn adeiladu portffolio cynnyrch sy’n darparu gwerth parhaus, sy’n awtomataidd lle bo modd ac yn darparu profiad wedi’i deilwra ar raddfa fawr. Mae cefnogaeth barhaus ein buddsoddwyr cyfnod cynnar yn adlewyrchiad o’u hymrwymiad i ddilyn eu harian ac yn gymeradwyaeth i’r cynnydd yr ydym yn ei wneud.”

Dywedodd y Swyddog Buddsoddi, Andy Morris: “Rydym yma i helpu cwmnïau technoleg cyfnod cynnar sydd â’r potensial i ehangu’n gyflym a chreu cyflogaeth newydd a dyna pam rydym wedi gwneud buddsoddiad ecwiti dilynol yn Hut Six. Rydym yn gyffrous i barhau â’r daith gyda’n cyd-fuddsoddwyr wrth i Simon a’r tîm ddatblygu eu datrysiad ymhellach, gan helpu cwmnïau byd-eang gyda’r dasg bwysig o wella ymwybyddiaeth o ddiogelwch gweithwyr a meithrin diwylliannau diogel.”