Mae LITELOK sy'n seiliedig yn abertawe wedi defnyddio'r cyfnod clo i helpu i leihau lladrata beiciau a beiciau modur yn sgil lansiad eu cynnyrch newydd - eu clo mwyaf diogel hyd yn hyn

Richard-Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
litelok core

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan LITELOK.

Mae LITELOK sy'n seiliedig yn Abertawe yn ymateb i'r her o amddiffyn beiciau a beiciau modur gyda datblygiad eu clo mwyaf diogel eto.

Gyda'r pandemig wedi sbarduno ffyniant mewn beicio ledled y byd, mae prisiau beiciau ar gyfartaledd yn y DU wedi cynyddu 27% gan fod perchnogaeth e-feiciau wedi mwy na dyblu1 a defnyddwyr yn gwario mwy ar eu beiciau. Ar yr un pryd, mae cyfraddau troseddau beiciau wedi cynyddu ar draws dinasoedd mawr (Paris + 62%, Llundain + 50%, Efrog Newydd + 27% 2) gydag un beic yn cael ei ddwyn bob 90 eiliad yn y DU3 ac un bob 30 eiliad yng Gogledd America4.

Fel brand diogelwch beic ysgafn blaenllaw, mae cloeon ysgafn a hyblyg LITELOK wedi profi i fod yn ddewis arall a ffefrir yn lle cloeon beichus ac anhyblyg ymhlith nifer o feicwyr. Llwyddodd LITELOK i ariannu eu clo cyntaf gan ddefnyddio Kickstarter yn 2015. Dilynwyd hyn gan ymgyrch lwyddiannus arall ar gyfer LITELOK Silver yn 2018. Mae'r brand wedi tyfu'n gyflym i ddod yn arweinydd sefydledig ym maes diogelwch beiciau ysgafn, sydd bellach yn gwerthu ledled y byd mewn dros 60 o wledydd.

Fe’i lleolir yn Abertawe ac maen nhw’n cynnwys beicwyr sy'n rhannu angerdd am ddiogelu beiciau a beiciau modur. Maent yn gweithio gyda rhai o wyddonwyr deunyddiau mwyaf blaenllaw'r byd o Brifysgol Abertawe i ddatblygu eu gwybodaeth dechnegol gyda'r holl gloeau yn cael eu cynllunio a'u hadeiladu â llaw yn y DU. Mae gan y tîm gefnogaeth Banc Datblygu Cymru fel buddsoddwyr ecwiti.

Ac yntau'n cael ei lansio heddiw, LITELOK CORE yw clo mwyaf gwydn, hyblyg y gwneuthurwr Prydeinig ar gyfer beiciau a beiciau modur. Mae'n glo arloesol, ysgafn ond yn anhygoel o ddiogel gyda sawl haen o amddiffyniad o'r craidd mewnol i't tu allan. Wedi'i achredu gan y grŵp ardystio annibynnol Sold Secure, mae hwn yn ei sefydlu fel un o'r cloeon diogelwch ysgafnaf safon uchaf ar y farchnad.

Mae LITELOK CORE wedi'i beiriannu i fod yn gadarn er mwyn gwrthsefyll ymosodwyr er ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ar gyfer pob math o reidiau. Gall beicwyr ddewis ei wisgo o amgylch eu cluniau, ei osod ar eu ffrâm neu ei bacio. Gall beicwyr modur ei storio'n hawdd yn eu blwch ‘top’ neu o dan eu sedd. Mae system clicio a chloi integredig syml yn ei gwneud hi'n hawdd ac yn gyflym i'w gloi, a dim ond allwedd sydd ei angen i ddatgloi eich beic. Mae'r cloeon wedi cael eu paru mewn ffordd glyfar gyda beicwyr yn gallu uno dau gyda'i gilydd i gael hyd ychwanegol neu ochr yn ochr i gael diogelwch ychwanegol. Er hwylustod ychwanegol, gellir defnyddio'r pecynnau gefellio gyda'r un allwedd unigryw.

Mae'r deunydd Boaflexicore Plus newydd y tu mewn i LITELOK CORE yn newid sylweddol mewn diogelwch, ac mae hyn yn golygu mai hwn yw clo mwyaf diogel y brand hyd yn hyn ac maent yn cynnal y dyluniad hyblyg ac ysgafn sy'n nodweddiadol o'r cwmni. Mae wedi cael ei brofi gan arbenigwyr yn y diwydiant ac wedi cael dyfarniad gradd Diogelwch Diamwnt Sold Secure a Diogelwch Safon Aur Sold Secure ar gyfer Beiciau Modur.

Yr Athro Neil Barron yw sylfaenydd LITELOK. Meddai: “Rwy’n feiciwr ac feiciwr moto beics brwd, ac roeddwn wrth fy modd yn gweld cymaint yn dechrau reidio beiciau. Ond roedd gweld achosion o ladrata yn cynyddu'n ddramatig yn ein gwneud yn fwy penderfynol nag erioed i wneud rhywbeth yn ei gylch ac fe wnaethom ddatblygu LITELOK CORE.

“Bydd ein cloeon newydd yn cael eu cynhyrchu yma yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen at helpu mwy o bobl i ddiogelu eu beiciau ble bynnag maen nhw'n reidio yn y byd.”

Dywedodd Dr. Richard Thompson o Fanc Datblygu Cymru: “Mae arloesi wrth wraidd busnes Litelok gyda’r tîm yn ymgorffori rhagoriaeth beirianyddol a deunyddiau uwch i ddatblygu cynhyrchion diogelwch cain ar gyfer beicwyr a beicwyr modur. Yn bwysig, bydd eu defnydd o lwyfan Kickstarter yn denu diddordeb mabwysiadwyr cynnar ac mae Banc Datblygu Cymru yn falch iawn o fod wedi cefnogi'r busnes hwn yn Abertawe i dyfu a ffynnu gyda'n cyllid ecwiti.”

Yn dilyn dwy ymgyrch lwyddiannus ar Kickstarter, mae'r tîm yn ôl i lansio LITELOK CORE. Mae'r ymgyrch cyllido torfol yn dechrau ar 16 Mawrth ac yn para hyd at 18 Ebrill 2021. Mae LITELOK CORE ar gael i'w archebu ymlaen llaw mewn ystod o liwiau, hyd ac opsiynau ar gyfer beiciau a beiciau modur. Mae prisiau adar cynnar cyfyngedig yn dechrau ar £80 (~ $110 / €100), gydag arbedion dros 30% ar brisio manwerthu argymelledig.