Mentergarwyr ifanc yn agor Canolfan Hyfforddiant Focussed Fitness Wrecsam

Charlotte-Price
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Twf
Focused Fitness

Mae mentergarwyr ifanc a ffrindiau ffitrwydd Conor McKeogh ac Alex Lloyd wedi agor eu canolfan hyfforddi gyntaf gyda micro-fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae Conor, sy’n 24 oed ac Alex, sy’n 30 oed yn hyfforddwyr personol cymwys ac mae’r ddau yn caru helpu eraill i ddod yn ffit, teimlo’n iachach a cholli pwysau. Ar ôl cydweithio’n hunangyflogedig yn flaenorol, mae’r pâr bellach wedi agor Focussed Fitness – uned 3,200 troedfedd sgwâr gyda 2,000 troedfedd sgwâr o arwynebedd llawr i’r gampfa ar Lôn Rhosnesni yn Wrecsam.

Gydag amrywiaeth o offer pwrpasol, mae Focussed Fitness yn cynnig dosbarthiadau a hyfforddiant mewn grwpiau bach. Mae pob sesiwn yn cael ei rhedeg gan un o dri hyfforddwr gydag uchafswm aelodaeth o 100.

Dywedodd Alex Lloyd: “Mae agor ein canolfan hyfforddi ffitrwydd gyntaf yn ddilyniant naturiol ond mae’n gam mawr sefydlu busnes am y tro cyntaf. Fel mentergarwyr ifanc, rydym wedi bod yn falch iawn o'r cymorth yr ydym wedi'i gael i ddechrau’r busnes. Mae Conor a minnau yn cydnabod na fyddem wedi gallu ei wneud heb gefnogaeth y Banc Datblygu. Mae’n gromlin ddysgu gyson ond maen nhw wedi bod gyda ni bob cam o’r ffordd, gan wneud y broses gyfan yn gyflym ac yn hawdd fel ein bod wedi gallu agor yn barod ar gyfer y flwyddyn newydd.”

Dywedodd Conor McKeogh: “Rydym yma i helpu pobl leol i gyflawni eu nodau ffitrwydd. Rydym yn canolbwyntio ar adeiladu cymuned o bobl sy'n helpu ei gilydd i wella eu hunain. Rydym yn adnabod ein holl gleientiaid yn bersonol ac mae hyn yn golygu bod gennym gymuned gynhwysol a chefnogol o bobl o bob oed a gallu. Mae’n ffordd wych o deimlo’n iachach, teimlo’n fwy heini a cholli pwysau.”

Ychwanegodd y Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol Charlotte Price: “Mae Conor ac Alex wedi helpu cannoedd o bobl yn y gymuned i gyflawni eu nodau ffitrwydd a gwella eu hiechyd meddwl a’u lles trwy eu hyfforddiant. Mae eu huchelgais i agor eu canolfan hyfforddi ffitrwydd eu hunain a rhedeg eu busnes eu hunain fel mentergarwyr ifanc yn gyffrous iawn, felly rydym yn falch iawn o allu eu cefnogi gyda chyllid i roi hwb i’r busnes godi oddi ar y ddaear, yn enwedig gan fod cefnogi mentergarwyr ifanc yn rhywbeth allweddol rydyn ni’n canolbwyntio arno  eleni.”

Mae micro fenthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gael gan Fanc Datblygu Cymru gyda thelerau ad-dalu yn amrywio o un i ddeng mlynedd. Gall busnesau bach, masnachwyr unigol a mentrau cymdeithasol sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i symud yma wneud cais am y cyllid sy’n cynnwys gwasanaeth llwybr cyflym.