Teulu Jenkins ar fin tyfu busnes Capel Hendre fel gwneuthurwr blaenllaw'r DU o systemau simnai a systemau ffliw

Richard-Easton
Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Twf
Technoleg
Midtec

Mae Midtec, un o gynhyrchwyr mwyaf blaenllaw y DU ym maes systemau simnai a systemau ffliw, wedi cwblhau’r gwaith o adeiladu 2500 troedfedd sgwâr o ofod gweithgynhyrchu ychwanegol ar Ystâd Ddiwydiannol Capel Hendre ger Rhydaman, gan ddefnyddio benthyciad o £220,000 gan Fanc Datblygu Cymru.

Ffurfiwyd Midtec yn 2003 gan y Rheolwr Gyfarwyddwr, Trefor Jenkins, a chafodd Midtec fudd am y tro cyntaf o fuddsoddiad gan y Banc Datblygu yn 2005. Ers hynny maent wedi cael sawl rownd o gyllid gan y Banc Datblygu i gefnogi cynlluniau twf ac mae’r genhedlaeth nesaf yn edrych i’r dyfodol gyda’r gofod newydd hwn yn cael ei ddefnyddio i gartrefu peiriant torri laser ENSIS o'r radd flaenaf, a gyflenwir gan Amada.

Dywedodd Trefor: “Mae cefnogaeth barhaus y Banc Datblygu yn golygu ein bod wedi gallu tyfu’r busnes, ysgogi arbedion effeithlonrwydd a buddsoddi mewn cyfleoedd marchnad newydd. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno cynhyrchion newydd gan gynnwys y MidCat, datrysiad arloesol ar gyfer lleihau’r llygredd sy’n cael ei greu gan stofiau llosgi coed a’r unig un o’i fath yn y DU.”

“Mae ein buddsoddiad diweddaraf yn ein technoleg yn golygu y gallwn nawr gynnig gwasanaeth torri laser a fydd yn helpu i wella ein hansawdd a’n prosesau cynhyrchu ac yn arbed amser ar y broses o gyflenwi archebion cwsmeriaid. Gobeithiwn y bydd hyn yn chwarae rhan bwysig yn ein twf yn y dyfodol. Yn wir, mae ein trosiant ar y trywydd iawn i fod yn fwy na £2 filiwn eleni ac rwy’n falch iawn bod fy mab Thomas a’m merch Hannah eisoes yn chwarae rhan hanfodol yn y busnes wrth i ni ganolbwyntio ar ein cynaliadwyedd hirdymor.”

Dywedodd Richard Easton, Swyddog Portffolio gyda’r Banc Datblygu: “Mae Midtec yn fusnes teuluol sy’n adnabyddus am ei ansawdd uchel a’i wasanaeth rhagorol i gwsmeriaid. Gyda’n cefnogaeth barhaus, mae Trefor, Thomas, Hannah a’r tîm wedi creu cyfleuster gweithgynhyrchu modern sydd â dyfodol cyffrous iawn o’u blaenau.”

Daeth y benthyciad o £204 miliwn o Gronfa Busnes Cymru a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn, a buddsoddiadau ecwiti ar gael ar gyfer bargeinion rhwng £50,000 a £2 filiwn gyda thelerau’n amrywio o un i saith mlynedd ar gyfer busnesau bach a chanolig (y rhai sydd â llai na 250 o weithwyr) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i adleoli i Gymru.

Cwmni adeiladu TRJ o Rydaman wnaeth y gwaith adeiladu, tra bod Jamie Reynolds o Cennen Solutions hefyd wedi bod yn darparu cefnogaeth strategol.