Sioeau Teithiol Diwydiant Croeso Cymru 'Blwyddyn darganfod 2019'

Bydd ein cynrychiolwyr wrth law i siarad am eich cynlluniau twf busnes yn 'Sioeau Teithiol Blwyddyn Darganfod 2019' Croeso Cymru.

Bydd y digwyddiadau'n cynnwys arddangosfa bwyd a diod Cymru, yn ogystal â newyddion ar y prosiect Porth Digidol / Digital Gateway.

Mae nifer o Sioeau Teithiol ar hyd a lled Cymru yn ystod mis Medi a mis Hydref, felly edrychwch ar yr atodlen yn y fan hon i archebu tocynnau.

 

Pwy sy'n dod

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol
Tara Lee-Fox
Swyddog Buddsoddi
David Knight
Swyddog Buddsoddi
Gaynor Morris
Swyddog Buddsoddi