LITELOK

Richard-Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi

Gyda chymorth y buddsoddiad rydyn ni wedi’i sicrhau, mae Litelok wedi tyfu’n gyflym i ddod yn arweinydd sefydledig ym maes diogelwch beiciau ysgafn. Mae ein cynnyrch yn cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru ac yn helpu pobl i ddiogelu eu beiciau a'u beiciau modur ledled y byd.

Neil Barron, sylfaenydd

Mae Litelok yn dylunio, peiriannu a chynhyrchu cynhyrchion gwrth ladrad diogelwch lefel uchel ar gyfer beiciau, e-feiciau, sgwteri a beiciau modur gan ddefnyddio deunyddiau ysgafn.

Mae lladrata beiciau a beiciau modur yn broblem fyd-eang sydd ar gynnydd ac mae cloeon diogel yn feichus, yn drwm ac yn anymarferol. Mae cynhyrchion Litelok yn ysgafn ac yn hyblyg ac maen nhw wedi dod yn ddewis poblogaidd ymhlith cymunedau beicio a beicio modur.

Yn dilyn buddsoddiad cychwynnol y Banc Datblygu ochr yn ochr ag angylion busnes yn 2017, fe wnaethom gymryd rhan mewn cylch cyllido dilynol mwy ochr yn ochr â Venrex ac Adjuvo yn 2020 i gefnogi eu cynnydd mewn graddfa ac i ehangu'r ystod o gyfarpar sydd ar gael.

Mae'r pandemig wedi sbarduno ffyniant mewn beicio ledled y byd ac ar yr un pryd, mae cyfraddau troseddau beiciau wedi cynyddu ar draws dinasoedd mawr (Paris + 62%, Llundain + 50%, Efrog Newydd + 27%), gydag un beic yn cael ei ddwyn bob 90 eiliad yn y DU.

Mewn ymateb i hyn, mae Litelok wedi lansio ei glo mwyaf diogel eto, LITELOK CORE ar y safle cyllido torfol Kickstarter. Mae LITELOK CORE â sgôr yswiriant ac mae wedi cyflawni dosbarthiad Diemwnt Beic Diogel ac Aur ar gyfer Beiciau Modur. Mae hwn yn glo arloesol, ysgafn ond yn anhygoel o ddiogel gyda sawl haen o amddiffyniad o'r craidd mewnol allan. Mae wedi ennill Gwobr Dylunio Red Dot 2021 uchel ei fri am ddylunio cynnyrch. Darllenwch y datganiad i'r wasg neu dilynwch y ddolen hon i ganfod mwy am LITELOK CORE.