Naissance

Dave-Perez
Uwch Swyddog Portffolio

Planhigion a phobl yw canolbwynt popeth a wnawn. Bydd y lleoliad anhygoel hwn yn ffynhonnell rhai o’n cynhwysion naturiol yn ogystal â lle i chi gael profiad ymarferol o’r hyn sy’n gwneud Naissance yn wahanol.

Jem Skelding, Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd Naissance

Mae Naissance, cwmni byw’n iach figan sy’n defnyddio cynnyrch o ffynonellau moesegol, yn ehangu drwy sefydlu pencadlys newydd yng Nghanolbarth Cymru ar ôl cael benthyciad saith-ffigur gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae’r cwmni, sy’n cyflogi dros 100 o bobl ar ei safle gweithgynhyrchu ac yn ei warws yng Nghastell-nedd, wedi prynu pencadlys corfforaethol newydd ym Mhowys. Bydd swyddogaethau marchnata a strategol a swyddogaethau rheoli eraill y cwmni yn cael eu lleoli yn y swyddfeydd corfforaethol newydd yn Neuadd Glansevern, Sir Drefaldwyn. Llwyddodd y cyfalaf a gafwyd gan Fanc Datblygu Cymru i sicrhau mai Cymru yw cartref corfforaethol Naissance.

Tŷ Gradd II yn arddull y Dadeni Groegaidd o Gyfnod y Rhaglywiaeth yw Neuadd Glansevern a adeiladwyd rhwng 1801 a 1806.

Cynaliadwyedd yw un o flaenoriaethau Naissance, ac yn y pencadlys newydd caiff yr holl nwyddau eu tyfu ar y safle a’u defnyddio yn y caffi ac i greu cynhyrchion, yn ogystal â chreu ynni cynaliadwy i ddarparu pŵer ar y safle. Gall cwsmeriaid ymweld â Glansevern i ddysgu am Naissance ac am y broses o gael gafael ar cynhyrchion a chynhwysion cynaliadwy a’u gweithgynhyrchu.

Sefydlwyd y cwmni yn 2005, ac mae’n creu olew naws, olew aromatherapi, sebon, cynhyrchion halen a chlai yn ogystal â chynhyrchion tylino sy’n rhai masnach deg, ac wedi’u cynhyrchu heb greulondeb i anifeiliaid. Yn sail i werthoedd Naissance sef gwneud yn dda, teimlo’n dda, dim ond cynhwysion naturiol mae’n ei ddefnyddio ac mae’n canolbwyntio ar brynu cynhwysion mewn modd cyfrifol drwy gorfforaethau masnach deg a chorfforaethau eraill ar draws y byd.

Daeth y cyllid ar gyfer y cytundeb o Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru.