A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Olew Dros Gymru

Richard Easton
Swyddog Portffolio

"Tydi'r garej heb weld buddsoddiad ers dros 20 mlynedd. Mae'r lleoliad gyda'r olygfa dros gadwyn y Mynyddoedd Duon yn galw allan am fuddsoddiad i ddenu mwy o dwristiaid a phobl leol os gallwn ddarparu'r gwasanaethau, fel caffi a siop i dwristiaid, sydd wedi cael ei stocio â chynnyrch Cymreig."

Colin Owens, Sefydlydd 

Mae Olew Dros Gymru, sef yr unig gwmni olew annibynnol yng Nghymru sy'n gwasanaethu ar sail genedlaethol, yn bwriadu adeiladu caffi newydd yn Nantycaws. Mae'r garej ar y gerbytffordd dwyreiniol ar y prif lwybr ffordd o orllewin Cymru i Gaerdydd a Chasnewydd.

Wedi'i sefydlu naw mlynedd yn ôl, bellach mae gan y cwmni saith depot ar hyd a lled Cymru ac mae'n berchen ar bedair gorsaf betrol. Mae eu 42 tancer yn danfon olew i ffermydd, busnesau a chwsmeriaid domestig ar hyd a lled y wlad. Mae'n gwerthu neu'n darparu oddeutu 140 miliwn litr o olew i 70,000 o gwsmeriaid.

Bydd y benthyciad o £350,000 gan y Banc Datblygu Cymru yn talu am ailwampio hen orsaf betrol Texaco yn ogystal ag addasu ac ehangu'r siop bresennol i siop dwristiaeth a chaffi newydd. Byddant yn gwerthu cynnyrch Cymreig o ffynonellau lleol ar y safle sy'n edrych dros Goedwig Brechfa a chadwyn y Mynyddoedd Duon.