Gwobrau Eiddo Wales Insider

Mae’r farchnad eiddo yng Nghymru’n esblygu’n gyflym, gyda datblygiadau newydd yn gweddnewid ein trefi a’n dinasoedd. Mae Gwobrau Eiddo Wales Insider yn dathlu’r diwydiant hwn sy’n tyfu.

Mae’r gwobrau’n tynnu sylw at rai o’r bargeinion eiddo preswyl a masnachol, cynghorwyr proffesiynol, datblygiadau a datblygwyr gorau yng Nghymru.

I brynu tocynnau ar gyfer y gwobrau, ewch i Gwobrau Eiddo Wales Insider

Pwy sy'n dod

Cenydd-Rowlands
Cyfarwddwr Eiddo
Karl Jones
Swyddog Datblygu Eiddo
Nicola Crocker
Dirprwy Reolwr Cronfa
Claire Sedgwick
Dirprwy Reolwr Cronfa
Mark Morgan
Swyddog Datblygu Eiddo