A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Rydym yn edrych ymlaen at fynychu'r digwyddiad hwn a dathlu rhagoriaeth ymysg busnesau lleol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y gwobrau'n rhoi cyfle i fusnesau ar draws y fwrdeistref sirol hon i gael sylw cadarnhaol i'w llwyddiant.

Bydd ein staff buddsoddi yn gallu trafod eich cynlluniau busnes a sut y gall ein cyllid eich helpu chi. Rydym yn gobeithio eich gweld chi yno! Cliciwch yma i archebu lle.

Pwy sy'n dod

David Knight
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol
guy bates
Cyfarwyddwr portffolio
Jo Thomas
Swyddog Buddsoddi
Navid Falatoori
Swyddog Buddsoddi