Gwobrwyon RICS 2019

Rydym yn noddi'r categori gwobrau Adfywio yng Ngwobrau RICS eleni. Ymunwch â ni am noson wych lle caiff prosiectau a chyflawniadau mwyaf ysbrydoledig gweithwyr proffesiynol eiddo yng Nghymru eu dathlu.

Rydym yn cynnig benthyciadau preswyl, defnydd cymysg ac eiddo masnachol tymor byr i helpu datblygwyr bach a chanolig yng Nghymru. Gyda chronfeydd eiddo pwrpasol a thîm eiddo pwrpasol sy'n gweithio ar hyd a lled Cymru, gall y cymorth a ddarparwn helpu i wneud prosiectau'n llwyddiant.

I ddarganfod mwy am y digwyddiad ac i archebu'ch tocyn, cliciwch yn fan hyn.

Pwy sy'n dod

Rhian Elston
Cyfarwyddwr Buddsoddi
Cenydd-Rowlands
Cyfarwddwr Eiddo
Nicola Crocker
Dirprwy Reolwr Cronfa
alwyn thomas
Swyddog datblygu eiddo