Something Different Wholesale

Manuel-Di-Campli
Swyddog Portffolio

Mae'r benthyciad wedi ein helpu i gynyddu maint ein gweithrediadau a'n cefnogi ni i gyflenwi ar gyfer cadwyni manwerthu a grwpiau prynu mwy.

Jane Wallace-Jones, Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr

Ac yntau wedi cael ei sefydlu ym 1999, mae Something Different Wholesale Ltd yn un o brif gyflenwyr anrhegion yn y DU.

Ar ôl tyfu'r busnes yn organig ers dros un mlynedd ar bymtheg, fe chwiliodd y sylfaenydd, Jane Wallace-Jones, am gyllid fel eu bod mewn sefyllfa i gyflymu twf y cwmni.

Galluogodd benthyciad chwe ffigur gan Fanc Datblygu Cymru i Something Different Wholesale Ltd i fuddsoddi yn y gwaith o ehangu eiddo'r cwmni a'i stoc.