Gwobrau Twristiaeth Go North Wales

Seremoni wobrwyo wych yn dathlu ac yn cydnabod rhagoriaeth yn y sectorau lletygarwch a thwristiaeth yng Ngogledd Cymru. Rydyn ni’n falch o noddi’r categori Moesegol, Cyfrifol a Chynaliadwy. 

Pwy sy'n dod

Rhodri-Evans
Dirprwy Reolwr Cronfa
Scott-Hughes
Uwch Swyddog Buddsoddi
Will-Jones
Swyddog Buddsoddi
Stewart-Williams
Swyddog Portffolio
Andrew-Murray
Swyddog Buddsoddi