Cyllid ar gyfer mentrau tech

Gallwn fuddsoddi mewn busnesau technoleg sy'n dechrau, yn ystod eu cyfnodau cynnar a rhai sy’n sefydledig yng Nghymru neu sy’n barod i adleoli.

Be’ sy’n ein gwneud ni’n wahanol

carapace
70+

O fusnesau technegol wedi cael eu cefnogi yng Nghymru

 • Buddsoddiad mynediad rhwng £50,000 a £2 filiwn
 • Buddsoddiadau dilynol hyd at £5 miliwn
 • Rhwydwaith mawr o gyd-fuddsoddwyr ac angylion busnes
 • Buddsoddiad sylweddol ym mhob sector technoleg
 • Perthynas gref â deoryddion technoleg a phrifysgolion
 • Gweithio gyda chwmnïau o'r dechreuad hyd yr ymadawiad

Sut y gallwn ni helpu

Rydym yn fuddsoddwyr blaengar sy'n deall yr heriau o redeg busnes technoleg newydd neu ddeilliant.

Rydyn ni yma i gefnogi mentrau technoleg arloesol mewn amrywiaeth o ffyrdd.

 • Cyfalaf menter cychwynnol (cyllid sbarduno)  gefnogi’r lansiad 
 • Ecwiti i ariannu’r ymchwil cyn-refeniw a’r costau datbygu
 • Cysylltiadau cryf gyda chanolfannau ymchwil prifysgolion, meithrinfeydd rhanbarthol a mynediad at gefngoaeth ychwanegol ar gyfer datblygu busnes yng Nghymru.
 • Cyd-fuddsoddiad o syndicadau, angylion ac unigolion gwerth net uchel. 
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau rheoli

Does ots ar pa gyfnod mae eich menter chi, mae gennym ni’r modd a’r cysylltiadau i’ch helpu i gyflawni eich cerrig milltir.

Wrth i fusnesau newydd symud ymlaen tuag at fasnacheiddio, gallwn gynnig cymorth ychwanegol i helpu'r broses:

 • Pecynnau benthyca ac ecwiti i ariannu camau ymchwil a datblygu diweddarach
 • Buddsoddiad dilynol i’ch helpu i gyrraedd cerrig milltir allweddol
 • Cyd-fuddsoddiadau pellach gan syndicadau, angylion a buddsoddwyr sefydliadol sy'n canolbwyntio ar dechnoleg
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau a byrddau rheoli

Mae gan ein portffolio nifer o enghreifftiau o gwmnïau sydd wedi symud ymlaen o ddechreuad a ariannwyd gydag arian sbarduno i rownd fuddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd gan gynnwys syndicâd o gyfalafwyr menter.  

Gallwn gefnogi eich busnes technoleg trwy bob cam - hyd yn oed hyd at (a thu hwnt) i gynnig cyhoeddus cychwynnol (CCC).

Gall chwistrelliad o gyfalaf datblygu neu ehangu roi hwb sylweddol i ragolygon twf eich busnes, gan eich galluogi i:

 • Ariannu costau ymchwil a datblygu
 • Cyflogi personél newydd
 • Cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Ehangu i farchnadoedd newydd
 • Datblygu sianeli gwerthu newydd
 • Prynu offer, cyfarpar neu beiriannau newydd
 • Prynu stoc i ateb y galw cynyddol
 • Symud i eiddo mwy  

Rydym yn fuddsoddwyr blaengar sy'n deall yr heriau o redeg busnes technoleg newydd neu ddeilliant.

Rydyn ni yma i gefnogi mentrau technoleg arloesol mewn amrywiaeth o ffyrdd.

 • Cyfalaf menter cychwynnol (cyllid sbarduno)  gefnogi’r lansiad 
 • Ecwiti i ariannu’r ymchwil cyn-refeniw a’r costau datbygu
 • Cysylltiadau cryf gyda chanolfannau ymchwil prifysgolion, meithrinfeydd rhanbarthol a mynediad at gefngoaeth ychwanegol ar gyfer datblygu busnes yng Nghymru.
 • Cyd-fuddsoddiad o syndicadau, angylion ac unigolion gwerth net uchel. 
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau rheoli

Does ots ar pa gyfnod mae eich menter chi, mae gennym ni’r modd a’r cysylltiadau i’ch helpu i gyflawni eich cerrig milltir.

Wrth i fusnesau newydd symud ymlaen tuag at fasnacheiddio, gallwn gynnig cymorth ychwanegol i helpu'r broses:

 • Pecynnau benthyca ac ecwiti i ariannu camau ymchwil a datblygu diweddarach
 • Buddsoddiad dilynol i’ch helpu i gyrraedd cerrig milltir allweddol
 • Cyd-fuddsoddiadau pellach gan syndicadau, angylion a buddsoddwyr sefydliadol sy'n canolbwyntio ar dechnoleg
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau a byrddau rheoli

Mae gan ein portffolio nifer o enghreifftiau o gwmnïau sydd wedi symud ymlaen o ddechreuad a ariannwyd gydag arian sbarduno i rownd fuddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd gan gynnwys syndicâd o gyfalafwyr menter.  

Gallwn gefnogi eich busnes technoleg trwy bob cam - hyd yn oed hyd at (a thu hwnt) i gynnig cyhoeddus cychwynnol (CCC).

Gall chwistrelliad o gyfalaf datblygu neu ehangu roi hwb sylweddol i ragolygon twf eich busnes, gan eich galluogi i:

 • Ariannu costau ymchwil a datblygu
 • Cyflogi personél newydd
 • Cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Ehangu i farchnadoedd newydd
 • Datblygu sianeli gwerthu newydd
 • Prynu offer, cyfarpar neu beiriannau newydd
 • Prynu stoc i ateb y galw cynyddol
 • Symud i eiddo mwy  

Ecwiti ar gyfer eich busnes newydd

Mae ein cyllid sbarudno yn darparu buddsoddiadau ecwiti o £50,000 i £250,000 i fusnesau technoleg yng Nghymru sy'n awyddus i fasnacheiddio - busnesau newydd, deilliannau prifysgol a chwmnïau newydd.

I wneud cais am y buddsoddiad bydd angen i chi:

 • Fod yn seiliedig yng Nghymru neu'n barod i adleoli
 • Gael cyd-fuddsoddiad
 • Feddu ar gynnig technoleg unigryw wedi'i dargedu at farchnadoedd sy'n tyfu
 • Gael ED cadarn
 • Feddu ar strategaeth fasnacholi glir
 • Gael eich arwain gan dîm rheoli ymroddedig ac angerddol
 • Gael cynllun ymadael
 • Gael cynllun busnes a rhagolygon ariannol tair blynedd.

Rydym ni'n fuddsoddwr 'ymarferol' ac rydym yn gweithio'n agos gyda'n cwsmeriaid, yn enwedig wrth gryfhau timau rheoli i sicrhau bod ein buddsoddiad yn creu busnes cryfach.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni ac fe allwn eich cyfeirio at un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gwelwch hefyd ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fuddsoddiadau technoleg.

Cyllid ar gyfer busnesau cyfnod cynnar a sefydledig

Fe allwn ni ddarparu benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti i fusnesau technoleg yng Nghymru o £50,000 hyd at £2 filiwn

I ymgeisio am fuddsoddiad bydd angen i chi:

 • Fod yn seiliedig yng Nghymru neu’n barod i adleoli
 • Gael cyd-fuddsoddiad
 • Gynnig technoleg unigryw wedi'i dargedu at farchnadoedd sy'n tyfu
 • Feddu ar ED cadarn
 • Feddu ar strategaeth fasnacholi glir
 • Gael eich arwain gan dîm rheoli ymroddedig ac angerddol
 • Gael cynllun ymadael
 • Gael cynllun busnes a rhagolygon ariannol tair blynedd.

Rydym ni'n fuddsoddwr 'ymarferol' ac rydym yn cydweithio'n agos â'n cwsmeriaid, yn enwedig wrth gryfhau timau rheoli i sicrhau bod ein buddsoddiad yn creu busnes cryfach.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni ac fe allwn eich cyfeirio at un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gwelwch hefyd ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fuddsoddiadau technoleg.

Dyma'n tîm BMT

Mae gennym dîm buddsoddiadau menter technoleg pwrpasol (BMT) sy'n chwilio i fuddsoddi mewn busnesau technoleg newydd sy'n dechrau yng Nghymru.

Cwrdd â'r tîm

Portffolio

Memberoo
Laserwire
Diurnal
Papertrail
BicVictriX
Litelok
W2