Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Cyllid ar gyfer mentrau tech

Gallwn fuddsoddi mewn busnesau technoleg sy'n dechrau, yn ystod eu cyfnodau cynnar a rhai sy’n sefydledig yng Nghymru neu sy’n barod i adleoli.

Be’ sy’n ein gwneud ni’n wahanol

carapace
70+

O fusnesau technegol wedi cael eu cefnogi yng Nghymru

 • Buddsoddiad mynediad rhwng £50,000 a £2 filiwn
 • Buddsoddiadau dilynol hyd at £5 miliwn
 • Rhwydwaith mawr o gyd-fuddsoddwyr ac angylion busnes
 • Buddsoddiad sylweddol ym mhob sector technoleg
 • Perthynas gref â deoryddion technoleg a phrifysgolion
 • Gweithio gyda chwmnïau o'r dechreuad hyd yr ymadawiad

Join us at our equity event in November

Want to know more about equity? We're bringing leading finance figures and business owners together to share their experiences of equity investment. Expanding Horizons with Equity LIVE  Find out more.

Sut y gallwn ni helpu

Rydym yn fuddsoddwyr blaengar sy'n deall yr heriau o redeg busnes technoleg newydd neu ddeilliant.

Rydyn ni yma i gefnogi mentrau technoleg arloesol mewn amrywiaeth o ffyrdd.

 • Cyfalaf menter cychwynnol (cyllid sbarduno)  gefnogi’r lansiad 
 • Ecwiti i ariannu’r ymchwil cyn-refeniw a’r costau datbygu
 • Cysylltiadau cryf gyda chanolfannau ymchwil prifysgolion, meithrinfeydd rhanbarthol a mynediad at gefngoaeth ychwanegol ar gyfer datblygu busnes yng Nghymru.
 • Cyd-fuddsoddiad o syndicadau, angylion ac unigolion gwerth net uchel. 
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau rheoli

Does ots ar pa gyfnod mae eich menter chi, mae gennym ni’r modd a’r cysylltiadau i’ch helpu i gyflawni eich cerrig milltir.

Wrth i fusnesau newydd symud ymlaen tuag at fasnacheiddio, gallwn gynnig cymorth ychwanegol i helpu'r broses:

 • Pecynnau benthyca ac ecwiti i ariannu camau ymchwil a datblygu diweddarach
 • Buddsoddiad dilynol i’ch helpu i gyrraedd cerrig milltir allweddol
 • Cyd-fuddsoddiadau pellach gan syndicadau, angylion a buddsoddwyr sefydliadol sy'n canolbwyntio ar dechnoleg
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau a byrddau rheoli

Mae gan ein portffolio nifer o enghreifftiau o gwmnïau sydd wedi symud ymlaen o ddechreuad a ariannwyd gydag arian sbarduno i rownd fuddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd gan gynnwys syndicâd o gyfalafwyr menter.  

Gallwn gefnogi eich busnes technoleg trwy bob cam - hyd yn oed hyd at (a thu hwnt) i gynnig cyhoeddus cychwynnol (CCC).

Gall chwistrelliad o gyfalaf datblygu neu ehangu roi hwb sylweddol i ragolygon twf eich busnes, gan eich galluogi i:

 • Ariannu costau ymchwil a datblygu
 • Cyflogi personél newydd
 • Cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Ehangu i farchnadoedd newydd
 • Datblygu sianeli gwerthu newydd
 • Prynu offer, cyfarpar neu beiriannau newydd
 • Prynu stoc i ateb y galw cynyddol
 • Symud i eiddo mwy  

Rydym yn fuddsoddwyr blaengar sy'n deall yr heriau o redeg busnes technoleg newydd neu ddeilliant.

Rydyn ni yma i gefnogi mentrau technoleg arloesol mewn amrywiaeth o ffyrdd.

 • Cyfalaf menter cychwynnol (cyllid sbarduno)  gefnogi’r lansiad 
 • Ecwiti i ariannu’r ymchwil cyn-refeniw a’r costau datbygu
 • Cysylltiadau cryf gyda chanolfannau ymchwil prifysgolion, meithrinfeydd rhanbarthol a mynediad at gefngoaeth ychwanegol ar gyfer datblygu busnes yng Nghymru.
 • Cyd-fuddsoddiad o syndicadau, angylion ac unigolion gwerth net uchel. 
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau rheoli

Does ots ar pa gyfnod mae eich menter chi, mae gennym ni’r modd a’r cysylltiadau i’ch helpu i gyflawni eich cerrig milltir.

Wrth i fusnesau newydd symud ymlaen tuag at fasnacheiddio, gallwn gynnig cymorth ychwanegol i helpu'r broses:

 • Pecynnau benthyca ac ecwiti i ariannu camau ymchwil a datblygu diweddarach
 • Buddsoddiad dilynol i’ch helpu i gyrraedd cerrig milltir allweddol
 • Cyd-fuddsoddiadau pellach gan syndicadau, angylion a buddsoddwyr sefydliadol sy'n canolbwyntio ar dechnoleg
 • Cysylltiadau profiadol i gryfhau timau a byrddau rheoli

Mae gan ein portffolio nifer o enghreifftiau o gwmnïau sydd wedi symud ymlaen o ddechreuad a ariannwyd gydag arian sbarduno i rownd fuddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd gan gynnwys syndicâd o gyfalafwyr menter.  

Gallwn gefnogi eich busnes technoleg trwy bob cam - hyd yn oed hyd at (a thu hwnt) i gynnig cyhoeddus cychwynnol (CCC).

Gall chwistrelliad o gyfalaf datblygu neu ehangu roi hwb sylweddol i ragolygon twf eich busnes, gan eich galluogi i:

 • Ariannu costau ymchwil a datblygu
 • Cyflogi personél newydd
 • Cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Ehangu i farchnadoedd newydd
 • Datblygu sianeli gwerthu newydd
 • Prynu offer, cyfarpar neu beiriannau newydd
 • Prynu stoc i ateb y galw cynyddol
 • Symud i eiddo mwy  

Ecwiti ar gyfer eich busnes newydd

Mae ein cyllid sbarudno yn darparu buddsoddiadau ecwiti o £50,000 i £250,000 i fusnesau technoleg yng Nghymru sy'n awyddus i fasnacheiddio - busnesau newydd, deilliannau prifysgol a chwmnïau newydd.

I wneud cais am y buddsoddiad bydd angen i chi:

 • Fod yn seiliedig yng Nghymru neu'n barod i adleoli
 • Gael cyd-fuddsoddiad
 • Feddu ar gynnig technoleg unigryw wedi'i dargedu at farchnadoedd sy'n tyfu
 • Gael ED cadarn
 • Feddu ar strategaeth fasnacholi glir
 • Gael eich arwain gan dîm rheoli ymroddedig ac angerddol
 • Gael cynllun ymadael
 • Gael cynllun busnes a rhagolygon ariannol tair blynedd.

Rydym ni'n fuddsoddwr 'ymarferol' ac rydym yn gweithio'n agos gyda'n cwsmeriaid, yn enwedig wrth gryfhau timau rheoli i sicrhau bod ein buddsoddiad yn creu busnes cryfach.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni ac fe allwn eich cyfeirio at un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gwelwch hefyd ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fuddsoddiadau technoleg.

Cyllid ar gyfer busnesau cyfnod cynnar a sefydledig

Fe allwn ni ddarparu benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti i fusnesau technoleg yng Nghymru o £50,000 hyd at £2 filiwn

I ymgeisio am fuddsoddiad bydd angen i chi:

 • Fod yn seiliedig yng Nghymru neu’n barod i adleoli
 • Gael cyd-fuddsoddiad
 • Gynnig technoleg unigryw wedi'i dargedu at farchnadoedd sy'n tyfu
 • Feddu ar ED cadarn
 • Feddu ar strategaeth fasnacholi glir
 • Gael eich arwain gan dîm rheoli ymroddedig ac angerddol
 • Gael cynllun ymadael
 • Gael cynllun busnes a rhagolygon ariannol tair blynedd.

Rydym ni'n fuddsoddwr 'ymarferol' ac rydym yn cydweithio'n agos â'n cwsmeriaid, yn enwedig wrth gryfhau timau rheoli i sicrhau bod ein buddsoddiad yn creu busnes cryfach.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni ac fe allwn eich cyfeirio at un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gwelwch hefyd ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fuddsoddiadau technoleg.

Dyma'n tîm BMT

Mae gennym dîm buddsoddiadau menter technoleg pwrpasol (BMT) sy'n chwilio i fuddsoddi mewn busnesau technoleg newydd sy'n dechrau yng Nghymru.

Cwrdd â'r tîm

Portffolio

Memberoo
Laserwire
Diurnal
Papertrail
BicVictriX
Litelok
W2