Space Forge

david blake
Swyddog Buddsoddi

“Mae'n anhygoel derbyn yr arian hwn ar adeg mor dyngedfennol i'n cwmni. Bydd yr arian hwn yn ein helpu i gyflymu datblygiad technolegau beirniadol a chynnal profion allweddol a llogi staff newydd.”

Joshua Western, Cyd-sylfaenydd, Space Forge

Gweledigaeth Space Forge yw harneisio pŵer Gofod trwy weithgynhyrchu cynhyrchion perfformiad uchel sy'n amhosibl eu cynhyrchu ar y Ddaear, sy'n gweithio i leihau'r defnydd o ynni ac allyriadau carbon deuocsid.

Mae'r micro ddisgyrchiant parhaol a geir yn y gofod yn unig yn galluogi gwneud biliynau o aloion newydd a oedd gynt allan o gyrraedd dynoliaeth.

Trwy ddod â nhw'n ôl i'r Ddaear gallai'r aloion hyn chwyldroi diwydiannau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth a chyfrifiadura.

Cawsant becyn cyllido gwerth £600,000 ym mlwyddyn ariannol 20/21 gyda’r Banc Datblygu yn buddsoddi ochr yn ochr â Bristol Private Equity Club ac Innovate UK.

Bydd Space Forge yn gweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd a Rhyngwladol, ond mae'n canolbwyntio ar wneud cymaint â phosibl yn y DU i leihau olion traed carbon, gyda'r gobaith yn y dyfodol o lansio, adnewyddu a dychwelyd lloerennau i gyd y tu mewn i'r DU.

Yn dilyn y cyd-fuddsoddiad mae'r cwmni bellach wedi agor ei bencadlys yng Nghaerdydd lle mae eu tîm o 18 o arbenigwyr ar hyn o bryd yn adeiladu eu ForgeStar cyntaf yn barod i'w ddefnyddio yn 2022.

Mae Space Forge wedi cau rownd sbarduno mwyaf erioed Ewrop ar gyfer cwmni technoleg gofod; codi $10.2 miliwn. Cyrhaeddodd y rownd a ordanysgrifiwyd, bedair gwaith y targed gwreiddiol gyda buddsoddiad o bob rhan o'r byd.