Gyrfaoedd

Mae gennym amrywiaeth o rolau cyffrous sydd ar gael yma gyda Banc Datblygu Cymru.

O weithio yn ein timau buddsoddi a phortffolio, i'n swyddogaethau cyllid a marchnata a thîm Cymorth i Brynu Cymru.

Wrth wraidd ein llwyddiant mae ein pobl. Fel y busnesau rydym yn gweithio â nhw, rydym yn gweld ein gweithwyr fel buddsoddiadau hirdymor. Rydym yn ceisio grymuso ein staff trwy'r amser i fod yn wneuthurwyr penderfyniadau ac rydym yn annog datblygiad personol a phroffesiynol yn gyson.

Rydym yn gyflogwr hyblyg gyda swyddfeydd ar hyd a lled Cymru.

Buddion a gwobrwyon

Byddwn bob amser yn cydnabod ac yn gwobrwyo eich gwaith caled a’ch llwyddiant. Rydym yn cynnig:

  • Cyflog cystadleuol
  • Cynllun bonws dewisol
  • Cynllun pensiwn cyfrannol – cyfraniad cyflogwr o hyd at 10%
  • 30 diwrnod o wyliau
  • Cynllun gofal iechyd preifat BUPA (cyfrannol)
  • Talebau gofal plant

Bywyd gyda Banc Datblygu Cymru

Dewch i wybod mwy am weithio yma yn y banc datblygu. Darllenwch y blogiau gwych yma gan y staff.

Chris Hayward

Claire Sedgwick

Stewart Williams

Zoë Reich

Ein swyddfeydd