Pobl a thimau

Mae gennym dîm profiadol o weithredwyr buddsoddi, portffolio a datblygu busnes.

Adam-Ramzaan

Adam Ramzaan

Tîm mentrau tech

Mae Adam yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Andy-Morris

Andy Morris

Tîm mentrau tech

Mae Andy yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Carl-Griffiths

Carl Griffiths

Tîm mentrau tech

Mae Carl yn rheoli Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Duncan Gray

Duncan Gray

Tîm mentrau tech

Duncan yw ein cyfarwyddwr buddsoddiadau menter technoleg.

Gareth-Mayhead

Gareth Mayhead

Tîm mentrau tech

Mae Gareth yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Hannah-Mallen

Hannah Mallen

Tîm mentrau tech

Mae Hannah yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Harry-George

Harry George

Tîm mentrau tech

Mae Harry yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Jack-Christopher

Jack Christopher

Tîm mentrau tech

Mae Jack yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiad menter technoleg. 

Linzi-Plant

Linzi Plant

Tîm mentrau tech

Mae Linzi yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Mark-Bowman

Mark Bowman

Tîm mentrau tech

Mae Mark yn rheolwr cronfa fentro yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Michael-Bakewall

Michael Bakewell

Tîm mentrau tech

Mae Michael yn dirprwy pennaeth portffolio yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Richard-Thompson

Richard Thompson

Tîm mentrau tech

Mae Richard yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Sarah-Smith

Sarah Smith

Tîm mentrau tech

Mae Sarah yn weithredwr buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Tom-Davies

Tom Davies

Tîm mentrau tech

Mae Tom yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Mae ein tîm micro-fenthyciadau ymroddedig yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod ein benthyciadau yn diwallu eu hanghenion ac fe allant ystyried benthyciadau pellach wrth i fusnes dyfu.

Mae ein tîm buddsoddiadau newydd hynod o brofiadol yn seiliedig ar hyd a lled Cymru ac maen nhw'n gweithio gydag ystod o fusnesau twf uchel a'u cynghorwyr.

Mae ein tîm mentrau technoleg yn canolbwyntio ar fusnesau arloesol sy'n seiliedig ar dechnoleg sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr y farchnad ryngwladol.

Mae ein tîm portffolio benthyciadau yn meithrin perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm portffolio ecwiti yn adeiladu perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm datblygu eiddo yn buddsoddi mewn prosiectau datblygu masnachol a phreswyl yng Nghymru.

Dan arweiniad y prif weithredwr, Giles Thorley, mae ein tîm rheoli gweithredol ac uwch yn darparu'r strategaeth fuddsoddi sy'n gyrru manteision o ddifrif i'ch busnes.

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn goruchwylio'r strategaeth a pherfformiad Banc Datblygu Cymru, gan dynnu ar gyfoeth o brofiad busnes rhanbarthol a byd-eang.

Mae ein tîm technegol yn cydlynu a rheoli gweithgarwch ar gyfer timau buddsoddi a phortffolio Banc Datblygu Cymru. Maent hefyd yn delio â phob ymholiad cyllid newydd ac yn cydweithio'n agos â chyllidwyr ac ymgynghorwyr eraill i sicrhau bod busnesau Cymru yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael.