A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Alex Leigh

Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn busnesau cyfnod cynnar sy'n cael eu harwain gan dechnoleg sy'n ceisio codi cyllid ecwiti ac sydd wedi'u lleoli yng ngorllewin Cymru, neu'n barod i symud yno. Mae fy ffocws ar fod yn sector-agnostig ond mae gen i berthynas sydd wedi'i datblygu gyda busnesau defnyddwyr.

Cyn ymuno â'r cwmni yn 2018, cefais brofiad mewn ymchwil a datblygu, busnesau technoleg sy'n dechrau, ecwiti preifat a throad corfforaethol, mewn economïau datblygedig a'r rhai sy'n dod i'r amlwg.

Mae gennyf radd anrhydedd peirianneg mewn Mecatroneg o Brifysgol Stellenbosch ac MBA o Brifysgol Cape Town ac Ysgol Fusnes Llundain. Rwyf hefyd wedi llwyddo yn Lefel 1 y rhaglen Dadansoddydd Ariannol Siartredig (DAS).