Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Alex Leigh

Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn busnesau cyfnod cynnar sy'n cael eu harwain gan dechnoleg sy'n ceisio codi cyllid ecwiti ac sydd wedi'u lleoli yng ngorllewin Cymru, neu'n barod i symud yno. Mae fy ffocws ar fod yn sector-agnostig ond mae gen i berthynas sydd wedi'i datblygu gyda busnesau defnyddwyr.

Cyn ymuno â'r cwmni yn 2018, cefais brofiad mewn ymchwil a datblygu, busnesau technoleg sy'n dechrau, ecwiti preifat a throad corfforaethol, mewn economïau datblygedig a'r rhai sy'n dod i'r amlwg.

Mae gennyf radd anrhydedd peirianneg mewn Mecatroneg o Brifysgol Stellenbosch ac MBA o Brifysgol Cape Town ac Ysgol Fusnes Llundain. Rwyf hefyd wedi llwyddo yn Lefel 1 y rhaglen Dadansoddydd Ariannol Siartredig (DAS).